Ekenäs gamla begravningsplats

Raseborgsvägen , 10600 Ekenäs

Ekenäs gamla begravningsplats.

Ekenäs gamla begravningsplats togs i bruk år 1830.

Nya gravplatser delas inte längre ut på den här begravningsplatsen. Jordfästning här är möjlig enbart för den som äger en gammal gravplats. 

Begravningsplatsen finns i hörnet av Raseborgsvägen och Flemingsgatan. Parkeringsplatser finns vid ingången från Raseborgsvägen.

 

Kontaktinformation

Chef för begravningsväsendet
Carita Siltanen
tfn 0400-540 022

Trädgårdsmästare
Charlotta Laukkanen
tfn 040-523 1648

Församlingsmästare
Tove Holmström
tfn 040-761 5072

Församlingsmästare 
Kristian Svenskberg
tfn 0400-806 137

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Parkering