Besökstjänsten

Verksamheten samlar personer – besöksvänner – som utan ersättning vill göra en social insats för en medmänniska. Besökstjänsten fungerar i församlingens regi, i enlighet med kyrkans grunduppdrag och strävar efter att motverka ensamhet hos enskilda, hemma eller på institution. Mottagare är var och en som saknar tillräckliga nätverk och kontakter i sitt dagliga liv.

Vem kan bli vän?

Av en besöksvän förväntas inga särskilda färdigheter men det kan vara en fördel om man är bättre på att lyssna än att tala. Vänskap byggs i förtroende och besökstjänsten följer samma kriterier som annan vänskap. Skillnaden är att vänner här får hjälp att hitta varandra.
En besöksvän behöver inte binda sig mer än han eller hon själv vill eller har möjlighet till. Varje vänrelation skräddarsys så att den på bästa sätt motsvarar bådas behov.

Vi arrangerar stöd- och skolningsträffar 2-3 gånger/termin. Vid träffarna går man bl.a. igenom praktiska frågor gällande besökstjänsten. Nya intresserade kan höra sig för om verksamheten och tidpunkt för kommande träff.

 

Tag kontakt

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs