Familjekyrka med små och stora

Familjekyrkor firas vår och höst, ofta i samband med Kyndelsmässodagen, Marie bebådelsedagen, påsken, Mikaelidagen och/eller första advent.. De korta gudstjänsterna är anpassade för barn och utformade med rikligt sång- och musikinnehåll, såpbubblor, ballonger och ofta kyrksaftsmingel efteråt.

Nallekyrka med kramdjur

Nallekyrka för de allra minsta firas två gånger i året, vår och höst. Till nallekyrkan, som följer ett eget formulär, är alla barn och kramdjur välkomna. Vi bär också upp kollekt, som kan bestå av en liten slant eller en liten begagnad leksak som sedan föremedlas vidare till ett annat barn via församlingens biståndsarbete i Lettland.

Barnens påskkyrka och julkyrka

Lagom till påsk och inför jul bjuder vi alla barn under skolåldern till påsk- och julandakt i församlingens fyra kyrkor. Det är vanligt att ortens daghemsgrupper deltar. Också barn i familjedagvård och barn som sköts hemma är välkomna till dessa småbarnsandakter.

 

Barn i kyrkan som deltar i församlingens julkyrka.

Tag kontakt

Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs