Prenumerera på Kyrkpressen, hemförsamlingen sponsorerar!

Ekenäsnejdens svenska församlings medlemmar har möjlighet att få sin privata KP-prenumeration sponsorerad av sin hemförsamling (en sponsorering/hushåll). 

Kyrkpressen utkommer med ca 26 nummer per år, det vill säga en tidning varannan vecka. Gängse prenumerationspris för privata prenumeranter är 60 €. Som församlingsmedlem är du berättigad till en subventionering där hemförsamlingen betalar 15 € och ditt eget prenumerationspris är således 45 €.

Redan prenumerant?

Församlingsmedlemmar som under innevarande år har en pågående subventionerad prenumeration och vill fortsätta med den under följande år behöver ingenting göra. Prenumerationen fortsätter automatiskt tills du som prenumerant själv meddelar att den skall avslutas.

Den som vill avsluta sin prenumeration ombeds meddela om det till Kyrkpressen samt till pastorskansliet i god tid innan ett nytt prenumerationsår inleds.

Ny prenumerant?

Meddela ditt intresse genom att kontakta:

Pastorskansliet i EkenäsÖppna länk i ny flik
Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

Vi behöver uppgifter om alla dina förnamn och släktnamnet, din fullständiga adress och födelsedatum. En subventionering förutsätter att du är medlem i församlingen.

Faktureringen sköts av Kyrkpressen som skickar en faktura på 45 € till varje prenumerant. Kyrkpressen fakturerar församlingen skilt för återstående 15 €.