Präster i Ekenäsnejdens svenska församling


Monica Cleve

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Anders Lindström

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Wille Westerholm

T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Meri Yliportimo

Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs