Präster i Ekenäsnejdens svenska församling

Du kan när som helst kontakta församlingens präster för att samtala om sådant som oroar eller tynger. Prästerna är professionnella lyssnare och har tystnadsplikt.

Länk till sidan om samtalÖppna länk i ny flik


Monica Cleve

Kaplan (tjänstledig)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Anders Lindström

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Wille Westerholm

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Meri Yliportimo

Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs