Präster i Ekenäsnejdens svenska församling


Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs