Kyrkoherdens spalt

Traditioner som bär

Pandemitiden med sina restriktioner har medfört att var och en av oss på något sätt har varit tvungen till omprioriteringar. Ett invant mönster av sammankomster och gemensamma tillställningar har till stor del upphört. När så skett söker sig energin andra vägar. När samhället öppnar upp igen är det annorlunda, men vi återgår inte till den punkten där allt stängdes ner. Pandemitiden har förändrat oss, den har samtidigt visat oss hur livet är skört och varje dag viktig. Nu när vi kunnat öppna upp igen har vi kunnat märka hur värdefulla och glädjegivande goda möten är.

Kyrkan har som en av sina viktiga uppgifter att vara traditionsbärare. Kyrkoåret är en pedagogisk ram för viktiga begrepp inom kristen tradition och en kalender för högtider under året. I enhetskulturen var detta en självklarhet, idag är traditionen mera ifrågasatt. Under åren som gått har traditionens yttre ram förändrats. Antalet helgdagar har minskat och gudstjänsternas uttryck anpassats till rådande tid. Sammanfattningsvis kan man säga att de stora högtiderna fortfarande har en naturlig plats i vårt samhälle. Av dessa är julen och adventstiden de viktigaste i mänskors liv.

När det skett ett avbrott i traditionens kontinuitet är det utmanande när allt kommer igång på nytt. Vi lever i det hoppet att vi skall kunna fira jul i våra samtliga kyrkor utan begränsningar. Vi hoppas läget är sådant att det fungerar.

Till Mikaelidagen gjorde vi i församlingen en video som lyfte upp det viktiga i att ge vidare till nya generationer Att ge vidare traditioner stärker känslan av samhörighet och den behövs i samhället för att vi skall kunna bygga upp det tillsammans. Den äldre generationen behöver en lång landningssträcka och den yngre en lång startsträcka och där möts generationerna. Där kan dialogen uppstå och där kan goda traditioner förmedlas i både ord och handlingar. Tiden tillsammans är viktig.

I vår satsning på dopet de senaste åren har vi velat lyfta fram hur viktiga olika generationers möten är för befrämjande av dialog och gemenskap. När vi förmedlar en tradition vidare förmedlar vi också dess värderingar. I dopet är det gemenskap, hopp och befrielse som lyfts. Stora värderingar som blir konkreta i våra dagliga möten och val.

JULENS TRADITION är stark. Den har en individuell prägel och den har sitt stora kyrkliga sammanhang. Julen förmedlar hopp och mod, kärlek och gemenskap, omsorg och omtanke. Den är grundad i julens evangelium om att Jesus kommit till världen med Guds ljus och befrielse. Traditionen stärks i gemenskap med andra. Den bär och den ger goda verktyg för livet och dess utmaningar.

Jag vill önska dig hjärtligt välkommen till våra kyrkor i advents- och jultid.

 

Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost

 

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs