Kyrkoherdens spalt

Vi tror att det ljusnar fast det blir höst

En höst innebär en ny start. Så säger vi. I pandemitider råder det fortfarande en stor osäkerhet. Vi planerar och hoppas, men ingen vet hur det kommer att bli. Men en höst är en ny start. Skolorna är i full gång och fritidssysselsättningarna tar sina trevande steg att samla mänskor.

Församlingen vill också vara en mötesplats för goda tankar och delande kravlös gemenskap. Vi hoppas att det kan bli så i höst. En trygg glädje över nyupptagna möten. Ett delande av stöd, hjälp och mod.

Mänskan är ett mysterium att förundras över. Hon söker sin väg genom tiden med höga ambitioner kombinerat med stor sårbarhet.

I Guds ögon är människan värdefull. Vi är hans avbilder. Evigheten är ingjuten i våra hjärtan. Vi hör ihop med skapelsen. Vi är delaktiga. Vi är unika med uppdrag och möjligheter.

Att vara människa är att förundras och att mitt i livet kunna ana att vi är Guds älskade barn, mera än bara yta, förlåtna och upprättade.

”När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne.”

 

Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs