Diakoni

Diakoni är att dela, att vara närvarande såväl i glädje som i sorg och smärta. Det är att vandra tillsammans en bit på vägen, att bryta ensamheten, att uppmuntra till ett liv i förtröstan och tro på det goda.

Diakoni handlar om möten med människor. I synnerhet att möta människor som befinner sig i utsatta situationer i livet. Varje möte med en medmänniska sker i respekt för vars och ens integritet, i förståelse och i tro på vars och ens förmåga att kunna helas, förändras, växa och resa sig.

Diakoni innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Nödens ansikte växlar men nöden finns alltid i någon form. Diakonins uppgift är att kravlöst lindra och hjälpa.

Tidsbeställning till diakonimottagningen i Ekenäs
gäller för hela området Ekenäs-Tenala-Bromarv-Snappertuna.

Kontakta diakonipersonalen.
Besöksadress: Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

Så snart coronarestriktionerna lättar samlas vi igen till gemensamma luncher på vanliga tider som du ser här nedanför.

Välkommen på lunch!

Du är varmt välkommen till våra förmånliga luncher under vår- och höstterminerna: soppa med bröd och kaffe för 4€/person och övrig lunch för 8€/person.

Onsdagssoppa serveras första onsdagen i månaden kl. 12 i Ekenäs församlingshem.

Lunch med program tredje onsdagen i månaden kl. 12 i Ekenäs församlingshem.

Torsdagssoppa varje torsdag kl. 11 i Tenala församlingshem. Lunchen serveras i anslutning till Öppet hus kl. 10-12 då vi träffas och umgås med varandra. 

 

Fynda secondhand hjälper vid akuta behov

Har du ett akut behov av kläder, möbler eller kärl kan du kontakta våra diakoner. De samarbetar med Fynda för att hitta det du behöver.

Diakonikansliets mottagningsrum vid Larssonsvägen 1 i Ekenäs.

Tag kontakt

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon t.f.
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs