Diakoni

Diakoni är att dela, att vara närvarande såväl i glädje som i sorg och smärta. Det är att vandra tillsammans en bit på vägen, att bryta ensamheten, att uppmuntra till ett liv i förtröstan och tro på det goda.

Diakoni handlar om möten med människor. I synnerhet att möta människor som befinner sig i utsatta situationer i livet. Varje möte med en medmänniska sker i respekt för vars och ens integritet, i förståelse och i tro på vars och ens förmåga att kunna helas, förändras, växa och resa sig.

Diakoni innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Nödens ansikte växlar men nöden finns alltid i någon form. Diakonins uppgift är att kravlöst lindra och hjälpa.

Tidsbeställning till diakonimottagningen i Ekenäs
gäller för hela området Ekenäs-Tenala-Bromarv-Snappertuna.

Kontakta personalen. 
Lupander: må-fr

Besöksadress: Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

Du är varmt välkommen till våra förmånliga soppluncher under vår- och höstterminerna: soppa med bröd och kaffe för 5€/person.

Onsdagssoppan är tillbaka! 
Första onsdagen i månaden kl. 12 i Ekenäs församlingshem. Soppa med bröd och smör samt kaffe för 5 €.
2.2, 2.3, 6.4, 4.5 och 1.6

Torsdagssoppa varje torsdag kl. 11 i Tenala församlingshem. Lunchen serveras i anslutning till Öppet hus kl. 10-12 då vi träffas och umgås med varandra. 

 

Fynda secondhand hjälper vid akuta behov

Har du ett akut behov av kläder, möbler eller kärl kan du kontakta våra diakoner. De samarbetar med Fynda för att hitta det du behöver.

Länk till secondhandbutiken Fyndas sida.

 

Vill du ge en donation?

Om du vill ge en donation till förmån för diakonihjälp till behövande är kontonumret:

FI17 5549 6610 0002 87

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Ett par händer med ett kors 1 håller om ett annat par händer

Tag kontakt

Diakon (deltid) (tjänstledig)
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-torsdag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakoniassistent
Ekenäsnejdens svenska församling
(019) 241 1060 (byråsekreterare måndagar 9-13)
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Byråsekreteraruppgifter måndagar, diakoniuppgifter tisdag-fredag.