Diakoni

Diakoni är att dela, att vara närvarande såväl i glädje som i sorg och smärta. Det är att vandra tillsammans en bit på vägen, att bryta ensamheten, att uppmuntra till ett liv i förtröstan och tro på det goda.

Diakoni är att dela, att vara närvarande såväl i glädje som i sorg och smärta. Det är att vandra tillsammans en bit på vägen, att bryta ensamheten, att uppmuntra till ett liv i förtröstan och tro på det goda.

Ibland ställs vi inför situationer i livet då vi behöver be om hjälp eller då vi behöver få tala med någon. Om du har kommit i trångmål eller drabbats av någon förlust och vill reda ut dina tankar och din situation finns församlingens diakoniarbetare till för dig. Till oss får du komma med stort och smått. Vi anställda har alla tystnadsplikt.

 

Tidsbeställning till diakonimottagningen i Ekenäs
gäller för hela området Ekenäs-Tenala-Bromarv-Snappertuna.

Diakonipersonalen:

Carola Lupander
Tfn 040-839 6733

Petra Fagerström
Tfn 044 755 3612

Daniela Lindgren
Tfn 044 755 3604

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi
Besöksadress: Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

Fynda secondhand hjälper vid akuta behov

Har du ett akut behov av kläder, möbler eller kärl kan du kontakta våra diakoner. De samarbetar med Fynda för att hitta det du behöver.

Länk till secondhandbutiken Fyndas sida.

 

Vill du ge en donation?

Om du vill ge en donation till förmån för diakonihjälp till behövande är kontonumret:

FI17 5549 6610 0002 87

Märk inbetalningen med ”Diakonihjälp”.

Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

 

Matbanken

i Ekenäsnejdens svenska församling Matbanken ger kostnadsfri mathjälp till hushåll som har en tillfällig eller längre tids svår ekonomisk situation. Matbanken är en frivillig verksamhet som är en del av diakonins helhetsmässiga hjälpinsats. Matbanken hjälper dem som bor på Ekenäsområdet.

VILL DU HJÄLPA TILL?

Verksamheten resulterar i fasta utgifter såsom hyra och el och vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag.

Om du vill ge en donation till förmån för matbanksverksamheten är kontonumret:  FI17 5549 6610 0002 87

Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”.

Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Vill du göra en personlig insats kontaktar du någon av kontaktpersonerna. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom matbanken.

Ett par händer med ett kors 1 håller om ett annat par händer

Tag kontakt

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakoniassistent
(019) 241 1060 (byråsekreterare måndagar kl. 10-12)
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Byråsekreteraruppgifter måndagar, diakoniuppgifter tisdag-fredag.

Diakoniassistent
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs