Gemensamt Ansvar-banner med bild på två äldre kvinnor.
GA

Gemensamt Ansvar-insamlingen 2021

Gemensamt Ansvar är namnet på kyrkans årliga storinsamling som i år stöder utsatta äldre - både i vårt eget land och i världens katastrofområden.

Mindre bemedlade äldre har ofta hamnat i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Fattigdomen leder lätt till problem med hälsan, social isolering, ensamhet och digital marginalisering.

Faktorer som kan leda till fattigdom i pensionsåldern är bland annat att man hamnat utanför arbetslivet, varit hemmamamma, arbetsoförmögen, långtidsarbetslös, haft låg lön – eller en kombination av alla dessa. Andra orsaker kan vara dyrt boende, nedärvd fattigdom, psykisk ohälsa eller många överraskande faktorer.

I Finland ser fattigdomen bland de äldre annorlunda ut på olika håll i landet. Också sätten att avhjälpa problemen varierar. 40 procent av våra pensionärer får mindre än 1 250 euro per månad i pension. Den bistra verkligheten är att den största enskilda kundgruppen som behöver församlingarnas mathjälp är mindre bemedlade äldre.

  • Av insamlingsintäkterna stannar 40 % i Finland, varav hälften i den egna församlingen och kan där användas till att hjälpa äldre människor som bor på församlingens område. Resten går till Kyrkans diakonifond för ekonomisk hjälp till de mest utsatta äldre i samarbete med lokala församlingar, samt till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor som från 2022 erbjuder äldre på olika håll i Finland gratis kurser i digitala färdigheter.
  • 60 %  går till hjälp i utvecklingsländer, bl.a. Uganda, via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Insamlingsintäkterna används för att ge äldre personer möjlighet till en värdig ålderdom genom att hjälpa de mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, som råkat i nöd på grund av katastrofer och konflikter. 

Länk till nätbetalningsblankettenÖppna länk i ny flik

Länk till insamlingens officiella sidor

 

Insamlingen inleds på Kyndelsmässodagen den 7.2.2021 och pågår hela året.

Tack för ditt bidrag!

Att vara mormor i Uganda:

5,25 euro i månaden till mat

Maria Nyrambagazohe , 67, bor i flyktingbosättningen Kyaka med sina två barnbarn, Anarite 8 år och Sylvester 10 år. De flydde till Uganda undan våldsamheterna i Kongo 2018. Marias make och två söner dog i oroligheterna och Maria vet inte var dottern, som är mamma till barnbarnen, befinner sig. Eller om hon ens lever.Maria tar ensam hand om sina barnbarn. Hon har svåra smärtor och har därför svårt att utföra hushållsarbete. Barnen blir tvungna att göra det mesta av hemsysslorna. Marias hushåll får 21 000 ugan-diska shilling, dvs. cirka 5,25 euro i månaden till mat och det råder ständigt brist på näring.”Jag tänker på min familj varje dag. Barnen frågar när de kom-mer att få träffa sin mamma igen”.

Läs mer om Gemensamt Ansvar i församlingstidningen Mitt i livet på sidorna 24-27 via den här länken.Öppna länk i ny flik