Bild av en flicka med GA-tema skrivet över munnen.

Gemensamt Ansvar-insamlingen 2022

Gemensamt Ansvar är namnet på kyrkans årliga storinsamling som i år stöder barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute i världen. Insamlingen inleds den 6.2.2022


I Finland

Målgruppen för kampanjen är ungdomar i ca 15–19 års ålder. Bland dem finns ett stort antal unga som betungats av distansstudier och isolering eller upplevt ensamhet, ångest och hopplöshet. Unga som drabbats av coronakrisen behöver nu stöd och trygga vuxna i sin vardag. Gemensamt Ansvar 2022 försöker ge de unga tillbaka något av det de förlorat. Vi ska skaffa flera trygga vuxna och annat som främjar de ungas välfärd – och i synnerhet deras psykiska hälsa – såväl i Finland som ute i världen.

Vår inhemska partner är föreningen Lasten ja nuorten keskus som utvecklar och utvidgar bland annat Saapas-verksamheten som bedriver uppsökande ungdomsverksamhet. Med medel från Gemensamt Ansvar kan man engagera fler trygga vuxna till skolvardagen och rasterna. Dessutom kommer tidigare verksamheter som visat sig framgångsrika, Moottoripaja och Perheystävä, att etableras på nya orter. Verksamhet som är särskilt inriktad på att stödja de ungas psykiska hälsa med förebyggande insatser.

Utomlands

I utvecklingsländerna tvingades barn tyvärr ofta avbryta sin skolgång i och med coronan eftersom både den beredskap och utrustning som behövs för distansundervisning saknades. Inom den internationella diakonin är det Kyrkans Utlandshjälp som ser till att hjälpen når fram. Kampanjexemplet detta år är arbetet i Syd-Sudan som håller på att återhämta sig efter inbördeskriget vars våldsamheter orsakade den största flyktingkrisen i Afrika 2016. Sammanlagt fyra miljoner människor– främst unga och kvinnor – lämnade sina hem och hälften av dem flydde till grannländerna. Den globala pandemin har förvärrat situationen för dem som redan tidigare hade det svårt, och de mest utsatta familjerna har fått det ännu värre. Som i så många andra utvecklingsländer stängdes skolorna också i Syd-Sudan och barn och unga tvingades avbryta sin skolgång. Många minderåriga unga har varit tvungna att gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen. I Syd-Sudan stöds en trygg återgång till undervisningen för barn och unga bland annat genom att iståndsätta skolor och förbättra familjernas situation i fråga om försörjningsmöjligheter och livsmedelsförsörjning.

 

GA-evenemang i Ekenäsnejden

1.3 kl. 11-13
Missionskretsens hemlagade ärtsoppa serveras på fastlagstisdagen i Tenala församlingshem. 
5 € / person. Lotteri och soppintäkter går oavkortat till GA.

31.3 kl. 18
Allsång med kaffeservering och lotteri i Tenala församlingshem.

Vecka 18 (2-8.5)
Plogging. Vandring med sopsäckar i alla byar. Korvgrillning efteråt. Exakta veckodagar och klockslag meddelas senare.

Länk till nätbetalningsblankettenÖppna länk i ny flik

Länk till insamlingens officiella sidor

 

Insamlingen inleds på Kyndelsmässodagen den 6.2.2022.

Tack för ditt bidrag!

BIDRA TILL MIN MORGONDAG. Pandemin har slagit hårt mot barn och unga i Finland och i världens katastrofområden. Genom att donera till insamlingen Gemensamt Ansvar kan du ge den växande generationen en ljusare framtid.

  • Av insamlingsintäkterna stannar 40 % i Finland, varav hälften i den egna församlingen och kan där användas till att hjälpa unga som har det svårt och för diakoniunderstöd. Ytterligare 20 % styrs till föreningen Lasten ja nuorten keskus, som utvecklar bland annat Saapas-verksamheten inom det uppsökande ungdomsarbetet så att de unga har tillgång till fler trygga vuxna i sin vardag. De frivilliga som arbetar inom den riksomfattande verksamheten NettiSaapas söker upp de unga på sociala medier och erbjuder vid behov samtalsstöd. Saapas nyaste verksamhetsform KouluSaapas fokuserar på skolorna och utvecklas i samarbete med dem.
  • 60 % av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till hjälp i utvecklingsländerna. Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor.