Mötesprotokoll

FÖRSAMLINGSRÅDET I EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

Möte: 14.11.2023 kl. 16.30

Närvaro (länk)

 

Protokoll 

Länk till hela protokollet pdf (länk) 

 

Bilagor (länk)

Kyrkoherdens tjänstemannabeslut (länk)

Anvisning för begäran om omprövning (länk)

Framläggning
Protokollets framläggningstid: 16.11-1.12.2023
Protokollet kan även ses på pastorskansliet helgfria vardagar kl. 10-12.