Bokning av lokaler

Hyr ett vardagsrum för en familjefest

I våra församlingshem i Ekenäs, Tenala, Bromarv och Snappertuna erbjuder församlingen möjlighet att ordna olika tillställningar i anslutning till kyrkliga förrättningar såsom dop, vigsel och jordfästning.

Bokning: Kontrollera bokningsläget via pastorskansliet och kontakta därefter respektive värdinna.

Genom beslut i gemensamma kyrkorådet kan föräldrar sedan 07/2019 ordna dopfester hyresfritt i samfällighetens församlingshem. Man betalar då enbart för värdinnans tjänster och tvätt av dukar om sådana används.

Hyr ett konferensutrymme

Gällande andra sammankomster såsom evenemang, konferenser, seminarier och liknande tillställningar kan Du överenskomma med kyrkoherden.

Bokning sker via kyrkoherde Anders Lindström

Hyr en kyrka

Konserterna utgör en del av församlingens evenemangsutbud. Församlingens kantorer och kyrkoherde bistår med information. En preliminär förfrågan om bokningsläget kan riktas till pastorskansliet i Ekenäs.

Konsertavtal och bokning: För varje konsert uppgörs ett bindande konsertavtal som undertecknas av kyrkoherde Anders Lindström och konsertarrangören. Kyrkoherden gör en preliminär bokning på basen av muntlig eller skriftlig överenskommelse. Först när kontraktet är undertecknat och returnerat görs den slutliga bokningen.

Hyr en lägergård

Sommartid är lägergården i Ramsdal oftast fullbokad för olika läger, av vilka skriftskollägren upptar det mesta av tiden. Under andra tider på året ordnas veckoslutsläger av olika slag. Även utomstående organisationer kan hyra Ramsdal för exempelvis lägerskola eller seminarier.

Bokning sker via kyrkoherde Anders Lindström.

Länk till fastighetsväsendets avgifter