Familjecafeér

Våra familjecaféer riktar sig till barn under skolåldern tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. I familjecaféerna finns möjlighet till samvaro, lek,  sångstund/pyssel och servering med frivillig avgift till förmån för vårt fadderbarn.

Ingen förhandsanmälning krävs! Verksamheten är gratis och öppen även för andra än församlingsmedlemmar.

Våra olika caféplatser

  • Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubblokal. Ledare: Iselin. Gå med i familjecaféets facebook-grupp.
  • Fredagar kl. 9.30-11.30 i Österby församlingshem. Ledare: Mathilda. Gå med i familjecaféets facebook-grupp
  • Fredagarna 8.12 och 19.1 kl. 9.30-11.30 i Snappertuna prästgård. Ledare: Iselin. OBS! Anmäl din familjs deltagande onsdagen innan till Iselin. Gå med i familjecaféets facebook-grupp. 
  • Fredag 15.12 kl. 9:30-11:30 i klubblokalen i Tenala församlingshem. Ledare: Iselin. OBS! Anmäl din familjs deltagande onsdagen innan till Iselin. Gå med i Tenala familjecafés facebook-grupp.  

Varmt välkomna med! 
Familjecaféerna håller julpaus v. 51-2. Vårterminen startar v. 3!

 

Länk till broschyren Barn & familj.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för eftis
Österby församlingshem tfn: 044 755 3614
Rusthållsgränden 2
10620 Ekenäs