Familjecafeér

Våra familjecaféer riktar sig till barn under skolåldern tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. I familjecaféerna finns möjlighet till samvaro, lek,  sångstund/pyssel och servering med frivillig avgift till förmån för vårt fadderbarn.

Ingen förhandsanmälning krävs! Verksamheten är gratis och öppen även för andra än församlingsmedlemmar.

Våra olika caféplatser

  • Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubblokal. Ledare: Iselin. Gå med i familjecaféets facebook-grupp.
  • Fredagar kl. 9.30-11.30 i Österby församlingshem. Ledare: Mathilda. Gå med i familjecaféets facebook-grupp
  • Följande fredagar: 13.1, 10.2, 3.3, 21.4 och 12.5 kl. 9.30-11.30 i Snappertuna prästgård. Ledare: Iselin. OBS! Anmäl din familjs deltagande onsdagen innan till Iselin. Gå med i familjecaféets facebook-grupp. 
  • Följande fredagar: 27.1, 17.2, 17.3, 28.4 och 26.5 kl. 9.30-11.30 i Tenala klubblokal. Ledare: Iselin. OBS! Anmäl din familjs deltagande onsdagen innan till Iselin. Gå med i familjecaféets facebook-grupp.  

Varmt välkomna med! :)

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster
Österby församlingshem tfn: 044 755 3614
Rusthållsgränden 2
10620 Ekenäs