Familjecafeér

Våra familjecaféer riktar sig till barn under skolåldern tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. I familjecaféerna finns möjlighet till samvaro, lek,  sångstund/pyssel och servering med frivillig avgift till förmån för vårt fadderbarn.

Ingen förhandsanmälning krävs! Verksamheten är gratis och öppen även för andra än församlingsmedlemmar.

OBS! P.g.a. coronasituationen är familjecaféverksamheten stängd tillsvidare, vi hoppas att vi snart kan öppna upp verksamheten utomhus!

Våra olika caféplatser

  • Varannan tisdag (udda veckor) kl. 9.30-11.30 i Tenala klubblokal. Ledare: Iselin. Gå med i familjecaféets facebook-grupp. 
  • Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubblokal. Ledare: Iselin. Gå med i familjecaféets facebook-grupp.
  • Fredagar kl. 9.30-11.30 i Österby församlingshem. Ledare: Daniela. Gå med i familjecaféets facebook-grupp.
  • Varannan fredag (jämna veckor) kl. 9.30-11:30 i Snappertuna församlingshem. Ledare: Iselin och Meri. Gå med i familjecaféets facebook-grupp. 

Varmt välkomna med! :)

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster