Familjecafeér

Våra familjecaféer riktar sig till barn under skolåldern tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. I familjecaféerna finns möjlighet till samvaro, lek,  sångstund/pyssel och servering med frivillig avgift till förmån för vårt fadderbarn.

Ingen förhandsanmälning krävs! Verksamheten är gratis och öppen även för andra än församlingsmedlemmar.

Våra olika caféplatser

  • Varannan tisdag (udda veckor) kl. 9.30-11.30 i Tenala klubblokal. Ledare: Iselin och frivilliga mammor. Gå med i familjecaféets facebook-grupp. 
  • Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubblokal. Ledare: Iselin och frivilliga mammor. Gå med i familjecaféets facebook-grupp.
  • Fredagar kl. 9.30-11.30 i Österby församlingshem. Ledare: Daniela. Gå med i familjecaféets facebook-grupp.
  • Varannan fredag kl. 9.30-12 i Snappertuna prästgård (jämna veckor). Ledare: Iselin och Meri. Gå med i familjecaféets facebook-grupp. 

Varmt välkomna med! :)

Affisch med öppettider för familjecaféerna. Motsvarande text finns i sidans informationstext.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster