Lägerverksamhet i församlingen


Sommaren 2021 hoppas vi kunna hålla följande läger för barn och familjer:

  • Sommarklubb (dagsläger) för barn i Österby församlingshem, 7-11.6 och 14-18.6.
  • Barnläger för barn som gått ut åk 1-3 på Ramsdal lägergård, 21-22.6.
  • Barnläger för barn som gått ut åk 4-6 på Ramsdal lägergård, 23-24.6.
  • Familjeläger på Ramsdal lägergård, 5-8.7.

Temat för alla våra sommarläger är SPRÅK. Talade språk, annorlunda språk, kärleksspråk, det finns mycket att upptäcka och lära!

Om läger med övernattning inte kan ordnas så strävar vi till att ordna dagsläger under de aktuella dagarna istället.

Sommarklubb

Sommarklubben ordnas de två första veckorna på sommarlovet, måndag till fredag kl. 9-15. Vi leker mycket ute på gården, gör små utflykter i närområdet, pysslar, äter och har trevligt tillsammans. Priset är 5€/dag, i det ingår lunch och mellanmål. Pga corona-läget är deltagarantalet begränsat och deltagarna tas emot i anmälningsordning. OBS! Intresset för sommarklubben har varit stort, och platserna är nu fyllda.

Barnläger 

Barnlägren ordnas på vår lägergård Ramsdal, i Öby, i form av dagsläger, första dagen kl. 10-18 och andra dagen kl. 10-16. Vi leker ute, simmar, pysslar, firar andakt, äter gott och har trevligt med nya och gamla kompisar. Lägerplatserna är fyllda, ta kontakt med Camilla för att höra dej för om eventuella avbokningar.

Familjeläger

Familjelägret hålls på Ramsdal 5-8.7 med temat ”Kärlekens fem språk för barn”.

Kom med och upptäck ditt/dina barns, din partners och ditt eget kärleksspråk på ett familjärt, lekfullt och kreativt sätt! Bli bättre på att visa och ta emot kärlek, både när det gäller familjerelationer och Gud!

Som resurspersoner till parallellprogrammet för vuxna kommer vi att ha Vivian och Boris Salo (Jakobstad) som har mer än 25 års arbetserfarenhet gällande relationer och parförhållanden och tillsammans har de bl.a. hållit över 50 äktenskapskurser runtom i Finland.

Lägret börjar kl. 17 med middag på måndagkväll och avslutas på torsdag kl. 13. Vi leker ute och i sandlådan, simmar, pysslar, sjunger, äter gott och har trevligt tillsammans med andra barnfamiljer. Övernattningen sker familjevis i 2-4 personers rum. Familjelägret riktar sig i första hand till familjer med barn under skolåldern men äldre syskon är också välkomna med på lägret.
Anmäl dig och din familj här: Anmälningsblankett till familjeläger 2021

Sista anmälningsdagen är tisdagen den 15.6!

Pris: 50€/vuxen och 26€/barn (barn under 1 år deltar gratis).

Välkommen med! :)

 

OBSERVERA! Kyrknatten (se närmare info nedan) planerades ursprungligen att infalla 20-21.3. De planerna har vi tyvärr tvingats skrinlägga på grund av det fortsatt allvarliga coronaläget och hoppas på att kunna förverkliga evenemanget på hösten i stället.

Kyrknatt för åk 5-7 

Har du testat att övernatta i en kyrka? Om inte, så nu har du chansen! Den 20-21.11 ordnar vi en kyrknatt i Tenala kyrka för dej i åk 5-7. Vi börjar ca kl. 17 på lördag kväll och avslutar med gudstjänst på söndag kl. 10. Vi har program både ute och inne, undersöker kyrkan och dess omgivning, leker, myser och sover gott i kyrkan. Kyrknatten ordnas i samarbete med våra grannförsamlingar i Raseborg och Hangö.

Frågor? Kontakta Camilla!

Lekande barn på sommarläger.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs