Lägerverksamhet i församlingen


Sommaren 2021 hoppas vi kunna hålla följande läger för barn och familjer:

  • Sommarklubb (dagsläger) för barn i Österby församlingshem, 7-11.6 och 14-18.6.
  • Barnläger för barn som gått ut åk 1-3 på Ramsdal lägergård, 21-22.6.
  • Barnläger för barn som gått ut åk 4-6 på Ramsdal lägergård, 23-24.6.
  • Familjeläger på Ramsdal lägergård, 5-8.7.

Om läger med övernattning inte kan ordnas så försöker vi ordna dagsläger under de aktuella dagarna istället.

 

OBSERVERA! Kyrknatten (se närmare info nedan) planerades ursprungligen att infalla 20-21.3 och den infon har publicerats i tidningen Mitt i livet nr 1/2021 som nyligen utkommit. De planerna har vi tyvärr tvingats skrinlägga på grund av det fortsatt allvarliga coronaläget och hoppas på att kunna förverkliga evenemanget på hösten i stället.

Kyrknatt för åk 5-7 

Har du testat att övernatta i en kyrka? Om inte, så nu har du chansen! Den 20-21.11 ordnar vi en kyrknatt i Tenala kyrka för dej i åk 5-7. Vi börjar ca kl. 17 på lördag kväll och avslutar med gudstjänst på söndag kl. 10. Vi har program både ute och inne, undersöker kyrkan och dess omgivning, leker, myser och sover gott i kyrkan. Kyrknatten ordnas i samarbete med våra grannförsamlingar i Raseborg och Hangö.

Frågor? Kontakta Camilla!

Barn som gräver i snöhög

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs