Lägerverksamhet i församlingen

 

Sommaren 2022

Vi hoppas kunna genomföra läger med övernattningar sommaren 2022. Mera info kommer under vårvintern.

Lekande barn på sommarläger.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs