Läger

För tillfället finns inga planerade läger. Vi uppdaterar sidan när det finns tillgänglig information.

Barn på stranden vid Ramsdal lägergård.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs