Lägerverksamhet i församlingen

 

Sommarens läger är över för i år, men nästa sommar planerar vi att hålla läger igen!

Lekande barn på sommarläger.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för barnverksamheten (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs