Kyrkoherdens Kolumn för publika samtal 

Vi lever i ett ständigt flöde av information och nya händelser. Aktualiteter växlar i ett accelererande tempo, långt borta och nära.

Kyrkan står på sin plats, en tillflyktsort mitt i tiden. Men möts tidens frågor i kyrkan? Hör de hemma där? Ordet skall enligt kristen tradition ständigt bli verkligt och aktuellt - beröra, förmana, avslöja och trösta. Ingenting som rör mänskligt liv bör vara främmande för kyrkan av idag. Här kan tidens frågor mötas och delas, berörande och avslöjande men även tröstande.

Kolumnen med kyrkoherde Anders Lindström som värd, är ett forum där aktualiteter möter tradition, där tankar och kommentarer bär en nyans av oförutsägbarhet, där himmel möter jord. En kolumn i tiden - interaktivt, mänskligt nära.

Kolumnen har sedan starten i april 2008 hunnit bjuda in till många personliga samtal. Den allt längre listan på gäster som passerat består av kända finlandssvenska namn, professor emeritus Karl-Gustav Sandelin, Niklas Geust, Peter Heinström, riksdagsmännen Thomas Blomqvist och Maarit Feldt-Ranta, "radiodoktorn" Otto Lindberg, Nanny Nordström, biskop Björn Vikström, mångsysslaren inom medievärlden Stan Saanila, sportjournalisten Kaj Kunnas, ambassadör Ole Norrback, skådespelaren Sixten Lundberg, författaren Ulla-Lena Lundberg, operasångaren, enhetschefen Sören Lillkung, nyhetsankaret Peter Nyman med flera.

Samtalen i kolumnen varvas ofta med musikinslag - oftast med Kjell Wikström och en medbjuden amatörmusiker - ett välkommet inslag mellan orden. Kvällen avslutas vanligtvis med gemensamt kvällskaffe och te.

 

Vi uppdaterar sidan när det finns ny information. Välkommen åter!  

Kyrkoherdens Kolumn med Anders Lindström och Peter Nyman.
Kyrkoherde Anders i ett samtal med Peter Nyman.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs