Bild av orkestern Tapiola Sinfonietta.
Foto: Olli Häkämies.

Konserter och musikevenemang

Församlingen erbjuder årligen ett varierande utbud av konserter i kyrkor och församlingshem. 

Vill du arrangera en konsert?

Församlingens kantorer och kyrkoherde bistår med information. En preliminär förfrågan om bokningsläget kan riktas till församlingssekreteraren på pastorskansliet i Ekenäs.

Länk till evenemangskalendern med aktuella konserter och övrigt.

Konsertavtal och bokning: 

För varje konsert uppgörs ett bindande konsertavtal som undertecknas av kyrkoherde Anders Lindström och konsertarrangören. Kyrkoherden gör en preliminär bokning på basen av muntlig eller skriftlig överenskommelse. Först när kontraktet är undertecknat och returnerat görs den slutliga bokningen.

Länk till fastighetsväsendets avgifter.

 

 

Bild av ett rullat notpapper med en guldrosett på snöigt underlag.
Klicka på länken till vänster för att öppna evenemangskalendern med våra konserter och sångevent!

Tag kontakt

Kantor (C)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingssekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherdens sekreterare och sekreterare i församlingsrådet, bokningar, info, annonser