Ekenäs kyrka

Ekenäs kyrka

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

040 761 5072 Församlingsmästaren

(019) 241 1060 Pastorskansliet (vard. kl. 10-12)

Under sommaren 2023 är kyrkan öppen för besök den 15.5 - 27.8 dagligen kl. 11-17 (ej 23-24.6!). Övriga tider är kyrkan öppen under gudstjänster, förrättningar och konserter eller enligt överenskommelse med församlingsmästaren eller annan anställd.

Kort historik

1546 Gustav Vasa ger Ekenäs stadsprivilegier.

1589 Greve Axel Leijonhufvud påbörjar uppförandet av en liten träkyrka.

1600 Yngre brodern Moritz Leijonhufvud fullbordar kyrkbygget. I början på 1600-talet väcks tanken på att bygga en stenkyrka.

1651 Det nya kyrkbygget vidtar på initiativ av Gustav Adolf Leijonhufvud. En tavla i sandsten föreställande honom och hans maka Christina Catharina De la Gardie finns kvar på kyrkans yttervägg.

1656 Greve Gustaf Adolf Leijonhufvud dör i sviterna han fick i 30-åriga kriget.

1680 Sonen Gustav Mauritz Leijonhufvud fullbordar kyrkbygget i enlighet med faderns testamente. Den nya kyrkan uppförs i granit, 36 m lång, 17 m bred med 2 m tjocka väggar och ett ca 31 m högt torn.

1690 Den gamla träkyrkan rivs.

1821 Den 14.6 kl. 04 utbryter en eldsvåda, som antänder kyrkans spåntak. Altaruppsatsen räddas samt bland annat följande föremål: Sigfrid Aronus Forsius-bibeln, Stens kalk, nattvardskannan, trä- och tennljusstakar, takkronor, mässhakar, en glaslykta samt lampetter. Eftersom branden förstörde kyrkan - bara väggarna blev kvar - uppfördes en förnyad byggnad i enlighet med Charles Bassis ritningar i nyklassicistisk stil. Anders Fredrik Granstedt fullbordar planeringen och bygget. Taket blir 10 m lägre, pelarna tas bort, nya stora fönster tas upp i de gamla murarna.

1842 Den nya kyrkan står klar, barock har blivit nyklassicism.

1957-59 Kyrkan restaureras och glasmålningarna av Karin Mazeitti-Slotte flyttas till norra sidan (målningarna gjordes 1924). Altarväggen muras igen och marmoreras.

1987-90 Kyrkan renoveras på nytt. En av glasmålningarna flyttas till det södra korfönstret. Ekenäs kyrkas torn ligger nu 41,5 m över havet och 35,8 meter över marken.

Inventarier

Kyrkan har flera värdefulla inventarier, bland annat en nattvardskalk från år 1613. Flera av föremålen är fortfarande i användning i församlingens gudstjänster.

En av de finare dyrgriparna som hör till kyrkan är kyrkoherde Sigfrid Aronus Forsius egen bibel från 1600-talet. Denna en aning brännskadade bibel är försedd med Forsius egna anteckningar. Bibeln är idag deponerad i Ekenäs museum.

Orgeln donerades till kyrkan år 1842 av riddaren Berndt Erik Inberg. Orgeln byggdes av Anders Thulé. Den har ombyggts under flere repriser, men nyrestaurerades och återinvigdes år 1992.

I broschyren/historiken över Ekenäs kyrka finns närmare information om de olika föremålen i kyrkan. Broschyren finns att köpa i kyrkan och på pastorskansliet.

En plats för stillhet, möten och gemenskap

Kyrkan är en plats för stor gemenskap och egna stilla stunder, en plats för möten människor emellan men också en plattform för djupare livsmöten.

Gudstjänster, förrättningar, olika sammankomster och musiktillställningar skapar förutsättningar för stillhet, tröst och glädje i livets ström eller under dess viktiga brytpunkter. 

Ekenäs kyrka är en av Finlands många vägkyrkor. Sommartid kan man ströva för sig själv i kyrkan, stilla sig, tända ljus, lämna en sten vid stenkorset, skriva en rad i bönboken, läsa en text eller inhandla kort och böcker. För barn och familjer finns Siffe kyrkråttas sommarskoj. Hela sommaren betjänar våra kyrkvakter om ni har frågor.

PANORAMA

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett

Evenemang

sö 3.3 kl. 10.00 -11.00

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Högmässa

Välkommen till Ekenäs kyrka!
sö 10.3 kl. 18.00 -19.00

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Stenmässa

En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard, välkommen!
on 13.3 kl. 13.00 -13.30

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Orgelkvartserie

Orgelkvarter kl. 13 varannan onsdag i Ekenäs kyrka. Onsdag 13.3 med Alex Jormanainen!
lö 16.3 kl. 17.00 -18.15

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Vårkonsert med Cajorna

Konserten arrangeras och genomförs tillsammans med Lärkkulla Music!
sö 17.3 kl. 10.00 -11.30

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Högmässa med konfirmation

Konfirmation av vinterskriban.
fr 22.3 kl. 15.30 -17.00

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Teckenspråkig påskmässa

Dövpräst Maria Lindberg medverkar.
on 27.3 kl. 13.00 -13.30

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Orgelkvartserie

Orgelkvarter kl. 13 varannan onsdag i Ekenäs kyrka. Onsdag 27.3 med Inkeri Aittola!
torsdag 28.3 kl. 18.00 - måndag 1.4 kl. 23.59

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Påsken i Ekenäsnejden

Välkommen till våra kyrkor!