Familjerådgivning

Familjerådgivningscentralen Raseborg är en av Evangelisk-lutherska kyrkans 41 familjerådgivningscentraler och samarbetar med kommunerna. Vi betjänar invånare i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå.

Centralen erbjuder också arbetshandledning och medling vid separation.

Vår viktigaste uppgift är att ge samtalsterapi vid svårigheter i familjer eller parrelationer och vid olika former av livskriser.

Familjerådgivningscentralen Raseborg är belägen i Pojo.

Länk till Familjerådgivningscentralen Raseborgs egna sidor

 

Öppna länk i ny flik

 

Länk till det detaljerade programmet på familjerådgivningens egna sidorÖppna länk i ny flik

Mera information: anja.saloheimo@evl.fi och yvonne.terlinden@evl.fi

Anmälan tas emot från 15 augusti. Sista anmälningsdag är 30 september. Anmälan med namn och kontaktuppgifter sänds till yvonne.terlinden@evl.fi