Familjerådgivning

Familjerådgivningscentralen Raseborg är en av Evangelisk-lutherska kyrkans 41 familjerådgivningscentraler och samarbetar med kommunerna. Vi betjänar invånare i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå.

Centralen erbjuder också arbetshandledning och medling vid separation.

Vår viktigaste uppgift är att ge samtalsterapi vid svårigheter i familjer eller parrelationer och vid olika former av livskriser.

Familjerådgivningscentralen Raseborg är belägen i Pojo.

Länk till Familjerådgivningscentralen Raseborgs egna sidor