Kretsar

Länk till restriktioner som följs ännu i någon mån. 

Ekenäs

Samlingsplats: Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1

På djupet är fördjupade bibeldiskussioner som leds av teologie doktor Karl-Gustav Sandelin. För varje tillfälle bestäms ett nytt tema och man kan när som helst bara droppa in till samlingen. På djupet följer ingen fast läroplan. Tillfället är interaktivt och deltagarna kan dela med sig av sina frågor och tankar eller bara sitta stilla och lyssna. Under emeritus professor Sandelins ledning slingrar sig den insiktsfulla vägen vidare med lämpliga pauser för reflektion och egna tankar och funderingar. Gruppen samlas i regel första torsdagen i månaden kl. 19.
Välkommen med på en fördjupad resa i bibelns, teologins och livets sfärer. Höststart: Datum meddelas senare.

Bokslukarna är en öppen bokcirkel för dem som tycker om att läsa, som tycker om att berätta om det man läst. Träff i regel sista onsdagen i månaden kl. 17.30. Kontaktperson Ann-Sofi Storbacka 044-3001707. 

Diakoni- och missionskretsen samlas måndagar kl. 13.
Kontaktperson Carola Lupander 040-839 6733. Höststart: 6.9. 

Kenya-missionskretsen samlas måndagar kl.15.
Kontaktperson Ing-Maj Wikström 019-2413026. Höststart: 6.9.

Förbönsgruppen samlas varannan torsdag kl. 10 i Ekenäs församlingshem för att be för olika böneämnen. Är det något du vill att vi ber för så ta gärna kontakt eller skriv ner ditt böneämne och lämna in brevet på pastorskansliet. Märk kuvertet med "förbönsgruppen" eller skicka e-post till carita.englund@gmail.com. Vi träffas 20.5, 3.6, 17.6, 12.8, 26.8, 9.9 och 23.9. 
Du är också välkommen med som medlem i vår förbönsgrupp där vi behandlar alla förbönsämnen konfidentiellt och iakttar tystnadsplikten.

Tenala

Samlingsplats: Tenala församlingshem, Sockenvägen 13

Missionskretsen träffas i nedre våningen (ingång via diakonikansliet) varannan tisdag kl. 13-15. Vi dricker kaffe, handarbetar (den som vill), tar del av information från de missionsfält församlingen stöder, högläser och diskuterar. Nya deltagare är alltid välkomna med! Kontaktperson: Ritva Mieronkoski tfn 044-755 3604. Höststart: 7.9. 

Bönekväll där vi samlas en onsdag/månad kl. 16-17.30 i Tenala församlingshem, nedre våningen (ingång via diakonikansliet) för att sjunga, be och läsa bibeln tillsammans. Om du inte kan delta, men vill att vi ber för något som ligger på ditt hjärta, kan du kontakta Meri Yliportimo per telefon 044-755 3601 eller e-post: meri.yliportimo@evl.fi. Du får vara anonym om du vill men vi som ber har också tystnadsplikt. Vi träffas 11.8, 8.9, 13.10, 10.11 och 8.12. 

Öppet hus i Tenala församlingshem varje torsdag kl. 10-12. Välkommen in för en stunds informellt umgänge över en kopp kaffe tillsammans med en anställd. Den som vill kan delta i torsdagssoppan som serveras kl. 11 för 4 €/person. Höststart: 2.9.

Fråga mera:

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs