Diakonikretsar

Länk till aktuell detaljerad coronainformation.

Ekenäs

Samlingsplats: Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1

Diakoni- och missionskretsen samlas tisdagar kl. 13.
Kontaktperson Carola Lupander 040-839 6733. Höststart 13.9.2022. Följande träffar 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11.

Kenya-missionskretsen samlas måndagar kl.15.
Kontaktperson Ing-Maj Wikström 019-2413026. Höstens första träff är 5.9. 

Förbönsgruppen samlas varannan torsdag kl. 10 i Ekenäs församlingshem för att be för olika böneämnen. Är det något du vill att vi ber för så ta gärna kontakt eller skriv ner ditt böneämne och lämna in brevet på pastorskansliet. Märk kuvertet med "förbönsgruppen" eller skicka e-post till carita.englund@gmail.com. 
Du är också välkommen med som medlem i vår förbönsgrupp där vi behandlar alla förbönsämnen konfidentiellt och iakttar tystnadsplikten. Höststart 8.9.2022.

Tenala

Samlingsplats: Tenala församlingshem, Sockenvägen 13

Missionskretsen träffas i nedre våningen (ingång via diakonikansliet) varannan tisdag kl. 13-15. Vi dricker kaffe, handarbetar (den som vill), tar del av information från de missionsfält församlingen stöder, högläser och diskuterar. Nya deltagare är alltid välkomna med! Höstens första träff är 6.9.2022. Följande träffar 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 29.11. 

Bönekretsen samlas andra onsdagen i månaden kl. 16-17.30 i Tenala församlingshem, nedre våningen (ingång via diakonikansliet) för att sjunga, be och läsa bibeln tillsammans. Om du inte kan delta, men vill att vi ber för något som ligger på ditt hjärta, kan du kontakta Meri Yliportimo per telefon 044-755 3601 eller e-post: meri.yliportimo@evl.fi. Du får vara anonym om du vill men vi som ber har också tystnadsplikt. Sista samlingen för våren är 11.5. Höststart 14.9.2022. Följande träffar 12.10, 9.11 och 14.12.

Öppet hus i Tenala församlingshem varje torsdag kl. 10-12. Välkommen in för en stunds informellt umgänge över en kopp kaffe tillsammans med en anställd. Den som vill kan delta i torsdagssoppan som serveras kl. 11 för 5 €/person. Sommaruppehåll 19.5-25.8. Höstens första soppa 1.9.2022.

Fråga mera:

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon (deltid) (tjänstledig)
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-torsdag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs