Ekenäs begravningskapell

Raseborgsvägen 33 , 10650 Ekenäs
040 761 5072 (församlingsmästaren)
0400 806 137 (församlingsmästarens vikarie)

Begravningskapellet på nya begravningsplatsen i Ekenäs.

Ekenäs nya begravningsplats togs i bruk år 1903. Kapellet på begravningsplatsen invigdes år 1936. Begravningsplatsen har utvidgats åren 1965 och 2001.

Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett