Diakoniarbetare i Ekenäsnejdens svenska församling


Carita Englund

Diakonissa
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Carola Lupander

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs