Förbön

Ibland för livet oss till en avgrund, där vi hotas av hopplöshet och modlöshet. I vår utsatthet orkar vi kanske inte ens ropa på hjälp. Då behöver vi stöd från andra. Vi behöver få släppa taget en stund och vila i trygghet och förvissning om att vi ändå är burna. Vi gör det genom att låta andra bära vår bön, vi ber om deras förbön. Förbön är att bära bördorna tillsammans inför Gud. Just i den här stunden kan Du be om förbön. Orden Du skriver in i formuläret här nedanför är i sig redan en bön. Det ifyllda formuläret sänds till församlingens präster och förbönen tas upp i samband med söndagens högmässa och formuleras så att Din personliga integritet bevaras och tystnadsplikten fylls.