Nyhetslista

Till nyhetslistan

Bild av dörrskylt vid pastorskansliet i Ekenäs.

Ekenäsnejdens svenska församling övergår till ett centralregister

30.8.2021 15.30

Folkbokföringen i Ekenäsnejdens svenska församling sköts från och med 1.9.2021 av Kustens och Ålands centralregister. Förordningen att tillhöra ett centralregister har utfärdats av Kyrkostyrelsen och gäller hela den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Från och med den första september i år (1.9.2021) ansluts EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING till Kustens och Ålands centralregister.

Kustens och Ålands centralregister garanterar tvåspråkig betjäning och har betjäningspunkter i större städer såsom Vasa, Jakobstad och Borgå.

I och med övergången sköts alla folkbokföringsärenden via centralregistret där församlingsmedlemmarnas samtliga dop och vigslar registreras. Centralregistret utfärdar i fortsättningen därtill samtliga ämbetsbevis och släktutredningar gällande församlingens medlemmar.

Den lokala skötseln av församlingens folkbokföringsärenden minskar betydligt. En info- och servicepunkt finns kvar i pastorskansliet vid Larssonsvägen 1 i Ekenäs, där man fortfarande ger information och kunder kan göra besök, bland annat i bokningsärenden och för förättningssamtal.

Den största förändringen för församlingsmedlemmar och övriga kunder är att kontaktuppgifterna gällande beställning av ämbetsbevis och släktutredningar förändras.