Webbnyheter 2020

Gudstjänst med kammarmusik

Den årliga musikgudstjänsten i Ekenäs kyrka, som genom åren ordnats i samband med musikfestivalen Ekenäs Sommarkonserter och i samarbete med Finländska Kammarorkestern, går av stapeln också i år trots att själva festivalen är inställd på grund av covid 19-pandemin.

I musikgudstjänsten som hålls söndagen den 16.8 klockan 10 i Ekenäs kyrka medverkar Englund-kvartetten, en stråkkvartett bestående av Meri Englund och Annemarie Åström på violin, Lotta Poijärvi, viola och Riitta Pesola, cello.

Gudstjänsten arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling. Av församlingens egen personal medverkar kyrkoherde Anders Lindström med predikan, församlingspastor Meri Yliportimo, liturgi och som kantor Pia Nygård.

Gudstjänsten radieras.

(6.8.2020)

 

Midsommar firas traditionellt men begränsat

På midsommaraftonen bjuder församlingen in till midsommarandakt och allsång i vackra Bromarvs kyrka bara ett stenkast från havet. Traditionen med en kvällsandakt med sång och musik har många år på nacken och varje år har kyrkan fyllts med ett 80-tal midsommarfirare som velat inleda sin afton med somrig allsång.

I år kommer det dock att vara glesare i kyrkbänkarna eftersom en del av coronarestriktionerna fortfarande är i kraft och därmed begränsas antalet deltagare inomhus till 50. De femtio första ryms med. På så sätt tryggas säkerheten för alla.

Midsommardagen firas även den traditionellt med gudstjänst i det gröna ute på Ramsdal lägergård några kilometer från Lappvik centrum. Efter gudstjänsten bjuds det på lätt lunch för alla och efter det ett lekfullt program för de barnfamiljer som deltar.

Midsommardagens program torde inte påverkas nämnvärt av andra än hygienrestriktioner eftersom begränsningar i antalet närvarande gäller vistelse inomhus.

För den som vill ta sig ett dopp är sandstranden öppen och vattnet midsommarvarmt. Ramsdal välkomnar alla med sin vackraste sommargrönska.

(18.6.2020)

 

Kyrkorna åter öppna för gudstjänstfirare

Sedan en dryg vecka tillbaka har gudstjänstlivet i församlingarna tagit ett första steg framåt mot en normalisering. Det är åter möjligt att fira gudstjänster tillsammans, om än i begränsad utsträckning.

Sedan den 1 juni kan gudstjänster firas med upp till 100 personer i Ekenäs kyrka. Begränsningen i antalet närvarande beror på kravet på säkerhetsavståndet på 1-2 meter och hygienrestriktionerna som fortfarande gäller vid offentliga samlingar. Detta för att trygga allas säkerhet och minimera smittorisken mellan människor.

I de övriga kyrkorna i Ekenäsnejden begränsas antalet personer, som på samma gång befinner sig i kyrkorummet, till 50. I begravningskapellet i Ekenäs är det tills vidare tillåtet att ta in 30 personer samtidigt.

Personbegränsningarna gäller tills vidare vid alla samlingar och konserter som ordnas i kyrkobyggnaderna i nejden. Utomhus är det möjligt att samlas i större skara.

(11.6.2020)

 

Biskoparna: Lägerverksamhet och nattvardsgudtjänster kan inledas i juni

5.5.2020

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 5.5.2020 gett anvisningar för församlingarna om hur man stegvis kan avveckla coronarestriktionerna.

Gudstjänst med nattvard kan hållas från början av juni med en församling på högst 50 personer närvarande i kyrkorummet. Också konfirmand- och annan lägerverksamhet i församlingarna kan börja i juni med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. Biskoparna rekommenderar att lägerverksamhet med övernattningar inleds först efter midsommar så att man har tillräckligt med tid för att ordna de säkerhetsförberedelser som behövs under undantagstillståndet.

Vid alla kyrkliga förrättningar och vid församlingens övriga sammankomster ska man följa rekommendationen om att högst 50 personer får delta. I sina anvisningar påminner biskoparna om att ifall det handlar om en liten lokal kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. I anvisningarna betonas också vikten av att trygga deltagarnas säkerhet genom att hålla tillräckligt fysiskt avstånd och ge anvisningar om noggrann hygien. Stiften ger församlingarna utförligare anvisningar om samarbetet med myndigheterna.

Biskoparna uppmanar församlingarna att ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.

I sina anvisningar påminner biskoparna om att ”församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.”

Pressmeddelande: Kyrklig tidningstjänst 5.5.2020

 

Påsk i år per video

Med anledning av coronakrisen och undantagsförhållandena i vårt land har Ekenäsnejdens svenska församling flyttat ut en betydande del av sin verksamhet på nätet.

I den egna Youtubekanalen och på Facebook publiceras flera gånger per dag videor för såväl barn och unga som vuxna.

Youtubekanalen Ekenäsnejdens församling nås via församlingens webbplats www.ekenasnejdensforsamling.fi

 

Program för vuxna

Under stilla veckan och påsken publiceras en videobandad gudstjänst eller kvällsandakt från Ekenäs kyrka åtta dagar i rad med teman ur berättelsen om Jesus lidande och död.

Schemat är följande:

  • 5.4 - Palmsöndagen - Gudstjänst kl. 10
  • 6.4 - Stilla måndagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 7.4 - Stilla tisdagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 8.4 - Stilla onsdagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 9.4 - Skärtorsdagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 10.4 - Långfredagen - Stilla gudstjänst kl. 10
  • 11.4 - Stilla lördagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 12.4 - Påskdagen - Gudstjänst kl. 10
  • 13.4 - Annandag påsk - Gudstjänst kl. 10 

 

Program för yngre

För barn och familjer publicerar personalen korta videor kallade Smått & Gott eller Knåp & Knep. Man bjuder också på andakter för olika åldrar: för barn och familjer och för skolbarn. Tisdag 7.4 sätts videon Barnens påskkyrka ut.

Program för ungdomar

Ett nytt avsnitt av ungdomsprogrammet KulÖ publiceras varje onsdag i Youtubekanalen.

 

Samtliga videobandningar har åstadkommits enbart med den egna personalens insatser.

(5.4.2020)

 

Öppna kyrkor för stillhet och bön

Församlingens kyrkor är söndagsöppna för samtal, bön och enskild nattvard under den rådande epidemitiden enligt schemat nedan. Enligt rådande restriktioner bör inte fler än 10 personer befinna sig samtidigt i kyrkobyggnaden. Alla ombeds respektera reglerna att stanna hemma om man har förkylningssymptom samt att använda handsprit och hålla avstånd till eventuella övriga personer i kyrkorummet.

Ekenäs kyrka
Alla söndagar och långfredagen kl. 10-12, måndag-torsdag i stilla veckan kl. 19.30-20.30 (lördag stängt), annandag påsk kl. 18-19.

Tenala kyrka
5.4 kl. 10 | 9.4 kl. 20 | 10.4 kl. 10 | 12.4 kl. 10 | 26.4 kl. 10 | 3.5 kl. 18

Snappertuna kyrka
5.4 kl. 12 | 9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 | 12.4 kl. 12 | 19.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12

Bromarvs kyrka
9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 |12.4 kl. 12 | 26.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12

 

Videogudstjänster från Ekenäs kyrka

Församlingen sänder söndagsgudstjänsten i form av en predikogudstjänst i församlingens YouTube-kanal, som nås via församlingens webbplats. I gudstjänsten medverkar och deltar enbart anställda.

Efter gudstjänsten öppnas kyrkan för enskild bön och samtal med en anställd eller för enskild nattvard.

Länk till www.ekenasnejdensforsamling.fi 

Länk till församlingens Youtube-kanal

 

Tveka inte att kontakta

Den som behöver stöd under andra tider än de som nämns ovan uppmanas att kontakta församlingens präster per telefon. Prästerna är beredda att ställa upp för samtal.

 

Kyrkoherdens brev till församlingen

Kyrkoherde Anders Lindström skriver i sitt brev till församlingens medlemmar att bönen känner inga gränser. Ett tänt ljus hemma samlar våra tankar till bön och omsorg om nära och kära och alla som gör insatser i kampen mot coronasmittan på olika sätt...

Länk till kyrkoherdens brev

(21.3.2020)

 

Workshop med handchimes

Veckoslutet 13-15 mars kan den som är intresserad och har grundläggande kunskaper i notkännedom delta i en workshop kring handchimes. Den inleds fredag 13.3 kl. 17 i Ekenäs församlingshem och avslutas på söndag. 

Men vad är handchimes?

När engelska klockringare i början av 1700-talet behövde ett sätt att öva sina melodier, utan att störa människorna som bodde i kyrkans närhet, föddes de mindre handklockorna (föregångarna till handchimes). En handklocka är ett stämt instrument som ringer en enda ton. Man brukar rada upp dem i samma ordning som tangenterna på pianot. Handklockor spelas oftast i grupp därför att en enda person har svårt att hinna spela mera än enbart några klockor, även om solospelning också är möjlig. 

Handklockor är gjutna i brons och därför rätt dyra. Handchimes, som är lämpliga för nybörjare, skapades som ett förmånligare alternativ till bronsklockorna. En chime är ett stämt fyrkantsrör som har en liknande spelmekanism som en handklocka. I praktiken spelar man ofta klockor och chimes tillsammans därför att deras toner är lite olika. En klocka är klarare och en chime mjukare. 

- Klockringning är roligt och nu för tiden finns det ganska många handklock- och chimegrupper i Finland. Själv spelade jag handklockor för ca 6 år sedan i Kallavesi församlings handklockkör Dolce, berättar kantorn i Ekenäsnejdens svenska församling Inkeri Aittola. 

Tillsammans med kantor Pia Nygård leder hon den planerade workshopen där deltagarna får bekanta sig med instrumenten, lära sig olika tekniker och öva in en repertoar som de kommer att framföra i högmässan i Ekenäs kyrka den 15 mars.

Instrumenten som används i workshopen omfattar två oktaver. De är lånade av director cantus Seppo Kirkinen som fungerade som dirigent för den klockkör som Aittola själv spelade i.

Intresserade kan anmäla sig till Inkeri Aittola per telefon 044-755 3628 eller e-post: inkeri.aittola@evl.fi.

(3.3.2020)

 

Församlingskväll med biskopsbesök

Torsdagen den 27.2 besöker biskop Bo-Göran Åstrand Ekenäsnejdens svenska församling för första gången som biskop. Det sker i samband med en församlingskväll då biskop Bo-Göran överräcker det av republikens president förlänade Riddartecknet av första klass av Finlands Vita Ros´ orden till kyrkoherde Anders Lindström.

Förutom att kvällen innehåller en tillbakablick på kyrka och samhälle kommer även framtiden och dess utmaningar att beröras i tal och inslag. Allt detta varvat med musik och sång där kyrkokören med flera andra medverkar.

Församlingskvällen i Ekenäs församlingshem (Larssonsvägen 1) är en öppen tillställning för alla. Programmet inleds klockan 18.30 och kvällen avslutas med servering.

(10.2.2020)

 

Konsert med vigselmusik

På Alla hjärtans dag den 14 februari bjuder kantorerna Pia Nygård och Inkeri Aittola på konsert med musik för vigsel. 

I konserten presenteras både traditionell och nyare vigselmusik som framförs på orgel, flöjt och även som sjungen. 

Vacker bröllopsmusik är njutbar när som helst. För alla, som just nu eller inom en snar framtid planerar gifta sig, är konserten dessutom ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med musik för vigselceremonin.

Konserten, som inleds klockan 18 i Ekenäs kyrka, arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling. Inträdet är fritt.

(6.2.2020)

 

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden

På Kyndelsmässodagen den 2 februari inleds lutherska kyrkans årliga storinsamling Gemensamt Ansvar som i år firar 70 år av hjälpverksamhet för behövande i utvecklingsländer och här hemma i Finland.

I Ekenäsnejden inleds insamlingen i samband med söndagens gudstjänster och andakter. Insamlingen pågår aktivt till och med april och församlingen arrangerar under den tiden ett antal insamlingstillställningar och -event.

 

Stöd för föräldrar

Årets tema handlar om att stöda föräldraskap. När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig.


Insamlingens öppningsgudstjänst i Åbo domkyrka sänds på Yle TV1 söndag 2.2.2020 klockan 10. Republikens president Sauli Niinistö håller insamlingens öppningstal som sänds på Yle TV1 2.2.2020 och på Radio Suomi kl. 12.00.

(29.1.2020)

 

Diskussion om Maria Åkerblom

I anslutning till Ekenäs Filmfest som går av stapeln kommande veckoslut ordnar Ekenäsnejdens svenska församling ett publikt diskussionstillfälle kring Maria Åkerblom och filmen Maria´s Paradise.

Diskussionen leds av kyrkoherde Anders Lindström som tillsammans med professor och biskop emeritus Gustaf Björkstrand synar fenomenet Åkerblom.
Vad kan filmen lära oss om vår tid? Hur kunde det bli som det blev? Fenomen av samma kaliber sveper över mänskligheten. Kan det vara så att ju mera vi vet desto bättre är vi beredda?

Diskussionen försiggår torsdag 16 januari kl. 18.30 i Ekenäs församlingshem och arrangeras i samarbete med Ekenäs Filmfest.

Inträdet är fritt.


Filmen om Maria´s Paradise i regi av Zaida Bergroth visas fredag 17.1 kl. 17.00 i Bio Forum, Ekenäs.

(14.1.2020)

 

Mitt i livet med nytt utseende

Församlingstidningen Mitt i livet, som utkommit med samma layout under sin fem år långa utgivning sedan den nya församlingens start, har från och med första numret 2020 ett nytt utseende. Pärmbilden är i fortsättningen ett helsidesfotografi.

De största förändringarna i utseendet finns på verksamhetssidorna och på sidorna med innehållsförteckning och annonsbetonat material.

Innehållet kommer även i fortsättningen att bestå av temabaserade artiklar, notiser om aktualiteter samt information om församlingens pågående och kommande verksamhet under viss tid.

Tidningen har under hela utgivningen tryckts på miljövänligt papper. Den förnyade tidningen trycks numera på 100-procentigt returpapper med högsta miljöstandard och EU-miljömärkning.

Mitt i livet, som under drygt fyra år varit en 40-sidorsutgåva, begränsades under 2019 till 36 sidor på grund av höjda avgifter för postutbärningen som är beroende av vikt. Tidningen utkommer fyra gånger i året med 36 sidor och inför påsk med ett tunnare extra påsknummer.

(13.1.2020)