Nyhetslista

Till nyhetslistan

Kyrkoherdens kolumn.jpg

Kyrkoherdens kolumn om uppståndelsen

25.3.2021 16.40

Den kristna påskens stora under är uppståndelsen. Om uppståndelsen handlar samtalet i Kyrkoherdens kolumn som sänds på påskdagen den 4 april kl. 18 i Ekenäsnejdens svenska församlings kanaler på Youtube och Facebook.

Anders Lindström, kyrkoherde i församlingen, samtalar med sin gäst teologie dr Karl-Gustav Sandelin om begreppet uppståndelse som det beskrivs i Nya testamentet.

Sandelins doktorsavhandling om uppståndelsen ledde till en anmälning till Borgå domkapitel. Några år senare anmäldes han en andra gång till domkapitlet efter att han medverkat i ett radioprogram som behandlat frågor kring uppståndelsen.

Samtalet belyser hur vetenskaplig forskning på ett förtjänstfullt sätt kombineras med kristen tradition.

Kyrkoherdens kolumn kan också ses i Kextv:s kanal måndagen den 5.4 kl. 18.