Nyhetslista

Till nyhetslistan

Nytt nummer ute!

MIL 1-2023 pärm.jpg

Årets första Mitt i livet är tryckt och utdelad till samtliga hushåll i församlingen. Församlingstidningen trycks i  6 000 exemplar och finns också utplacerad i mataffärer i Ekenäs, Tenala och Bromarv där den är lätt att plocka med sig.

I tidningen kan man ta del av vinterns verksamhetsutbud, läsa artiklar om särskilda teman, få pysseltips och en hel del annat. I detta nummer har vi satsat särskilt på att informera om hur församlingarnas och samfällighetens förvaltning är administrerad samt berört kyrkoskattsproblematiken.

Om ditt hushåll inte fått tidningen trots att där bor minst en församlingsmedlem kan du kontakta redaktören för att kontrollera att ni finns med på listan över adressater.

Yvonne Lindström
Yvonne Lindström
Informatör (deltid)
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

KOMMUNIKATION

- Kommunikationsplanering
- Församlingstidningen Mitt i livet, redaktör
- Webbplats, chefredaktör
- Grafiska produkter
- Annonser

31.1.2023 10.52