Till nyhetslistan

Charlotta Svenskberg är ny informatör i församlingen

Församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling har utsett filosofie magister Charlotta Svenskberg från Ekenäs till ny informatör. Hon tillträder tjänsten i juni. Svenskberg efterträder nuvarande informatören Yvonne Lindström som innehaft tjänsten i 16 år och avgår i och med uppnådd pensionsålder.

Informatörstjänsten ledigförklarades den 30 januari och kunde sökas senast den 22 februari. Tjänsten lockade åtta sökande av vilka fyra kallades till personlig intervju.

Tjänsten förutsätter högskoleexamen och erfarenhet av arbete med kommunikation, samt förtrogenhet med kyrkans liv och tradition. Till uppgifterna hör att ansvara för informationssektorn i vilken ingår redaktörskap med planerings- och redigeringsansvar för församlingstidningen Mitt i Livet; att fungera som webbansvarig; att ansvara för utformningen av församlingens samtliga publikationer samt för annonseringsverksamheten.

Informatörens roll är central för församlingens reklam och upplägg och till arbetsuppgifterna hör att hålla sig uppdaterad gällande trender i samhället och inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka, samt att följa med kyrkliga kampanjer.

Till uppgifterna hör också att upprätthålla en positiv närvaro för församlingen i sociala medier, samt att sköta kontakten till press och radio.

Tjänsten är en heltidsbefattning.

9.4.2024 16.40