Påsken

Påsken har ända från början varit kristendomens viktigaste dag. Fyrtio dagar före påsk börjar vi förbereda oss genom fastan. Den sista veckan före påsk kallas Stilla veckan och berättar om Jesu sista vecka i livet. Påsken firar livet, det liv vi lever nu med Gud vid vår sida och det nya liv Gud skapar för oss.

Påsken firar livet

Påsken är den äldsta helgen i den kristna traditionen. Trots att den är äldst är den kanske lite missförstådd. På påsken firar vi inte döden. Påsken firar livet.

Varje människa som blir döpt tecknas med korstecknet. Varje människa som får en kristen jordfästning tecknas också med korsets tecken. Vi tänker oss att Gud bär människan genom hela livet och också genom döden och att Gud skapar ett nytt liv som vi inte vet mycket om.

År 2022 firas påskdagen den 17.4.

Läs mer om stilla veckan och påsken genom att klicka på bildlänken ovan eller använda denna: Länk till evangelisk-lutherska kyrkans sida om påsken.Öppna länk i ny flik

Stabat Mater (Pergolesi)

Konsertserien i Tenala kyrka i april inleds på stilla lördagen (påsklördagen) med Stabat Mater.

Välkommen!

Påskens program mot en orange fond och en kvist videkissor..
Påskens program i Ekenäsnejdens kyrkor och församlingshem.

Barnens påskkyrkor 2023

Lagom till påsk bjuder vi alla barn under skolåldern till påskandakt i Ekenäs kyrka och Tenala kyrka. Det är vanligt att ortens daghemsgrupper deltar. Också barn i familjedagvård och barn som sköts hemma är välkomna till dessa småbarnsandakter.

  • Ekenäs kyrka tisdag 4.4 kl. 9 och 9.45
  • Tenala kyrka onsdag 5.4 kl. 9

Välkomna!