Fastetiden och askonsdagen

Fastetiden börjar på askonsdagen, onsdagen efter fastlagssöndagen. Den kristna fastetiden varar i 40 vardagar och avslutas på påskdagen. Söndagar räknas inte till fastan.

Som förebild för fastan står Jesus 40 dagar långa fasta i öknen. Man hänvisar ofta också till Moses 40 dagar långa fasta på berget samt till Elias fasta och Nineves botgöring som beskrivs i Gamla Testamentet.

I urkyrkan döpte man ofta nya medlemmar i församlingen vid påsken. Då blev fastetiden samtidigt en förberedelsetid för dopet.

Ånger och förenklat levnadssätt

Fastetiden kallar oss att ångra våra synder och vår kärlek till världen samt att söka Guds vilja. Vi tänker på den godhet och kärlek från Gud som kommer fram i Kristi lidande och död. Dessutom kallar fastan oss till en ansvarsfull livsstil och till att avstå från något till förmån för dem som lider nöd.

Förenklade matvanor och ett förenklat levnadssätt kan vara till hjälp i fastetidens andliga fördjupning. Under fastetidens inledande del betonas ångern, omvändelsen och kampen mot ondska. Passionstiden – de två sista veckorna i fastetiden – koncentrerar sig på Kristi lidande.

Liturgisk färg

Den liturgiska färgen under fastetiden är violett, ångerns och botens färg. Det enda undantaget är Marie bebådelsedag, då ängeln Gabriel uppenbarade sig för jungfru Maria och berättade att Jesus skulle födas. Den dagen är den liturgiska färgen vit.

Askonsdagen

Askonsdagen firas på onsdagen som följer på fastlagssöndagen. Fastetiden som börjar på askonsdagen pågår fram till påsksöndagen. Askonsdagen har fått sitt namn av att det i Bibeln beskrivs hur ånger och bot symboliseras av att man klär sig i säck och strör aska över huvudet. På askonsdagen firar man mässa på många orter.

Palmsöndagen

Palmsöndagen är den sista söndagen före påsk och inleder påskveckan. Då börjar kyrkan följa de sista skedena i Jesu liv.

På palmsöndagen minns man hur Jesus före sin död red på en åsna in till påskfesten i Jerusalem och hur människorna strödde palmkvistar på vägen framför honom.

Palmkvistar eller videkvistar

Det har varit tradition att man hämtar palmkvistar till kyrkan. Man har också burit dem i palmsöndagens processioner.

I de nordligare länderna har man använt videkvistar i stället för palmkvistar. Palmkvistar och videkvistar är i det här sammanhanget en symbol för hopp, seger och Kristi kunglighet.

För Kristi efterföljare är kvistarna ett erkännande av det eviga livet.

Följ fastekalendern dag för dag

All förändring börjar med en tanke. Om du vill göra någonting annorlunda under årets fastetid kan du börja med det enkla: en ny medvetenhet, små nya vanor, nya gester...

För att ha fastekalendern till hands kan du skriva ut den genom att klicka på länken nedan. 

Länk till fastekalender 2023 (utskrivbar pdf)Öppna länk i ny flik

Tillgänglig fastekalender i text

Du kan också läsa fastekalendern i textversion. Läs fastekalendern i textversion, tillgänglig för synskadades läsapparater.

Vardagshandlingar & framtidshopp

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorgen om miljön. Med kampanjen vill kyrkan inspirera finländare till en livsstil i linje med hållbar utveckling och som stöder klimatneutralitet. Kampanjen pågår under hela fastetiden fram till påsken.

Också i år bjuder Ekofastan oss att stanna upp några veckor innan påskfirandet för att fundera på hur vi lite bättre kan ta hand om vår skapelse. Ekofastan pågår 22.2–8.4.2023 och temat är Vardagshandlingar och framtidshopp.

Ekofastan vill visa att små handlingar i vardagen har en betydelse. Vi delar konkreta tips på vad var och en kan göra för att hjälpa miljön och klimatet och tar vara på fastans uppmaning till en enklare och långsammare livsrytm. Dessutom är tanken att sprida hopp och dämpa klimatångesten genom hoppfulla citat och goda miljönyheter.

Vem som helst kan enkelt ansluta sig till ekofastakampanjen. Dela kampanjen i era sociala medier.

Ekofastan genomförs år 2023 som ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen, Finlands Svenska Marthaförbund, Finska Missionssällskapet och Finlands Svenska Scouter.Följ Ekofastan på sociala medier under taggen #ekofasta.

Kom med så får du tips, inspiration och ord som ger hopp!

Länk till ekofasta.fi - ekofastans egna webbsidorÖppna länk i ny flik

    

 

Program under stilla veckan och påsken