Ämbetsbevis och släktutredning

Ekenäsnejdens svenska församling utställer ämbetsbetyg för sina egna medlemmar samt för medlemmar i Raaseporin suomalainen seurakunta, vilka är bosatta på Ekenäsnejdens område.

Beställning av ämbetsbetyg

FÖRETAG: Via denna länk beställer företag (banker, juridiska byråer...) ämbetsbetyg från Ekenäsnejdens svenska församlingÖppna länk i ny flik

PRIVATPERSONER: Via denna länk beställer privatpersoner ämbetsbetyg från Ekenäsnejdens svenska församlingÖppna länk i ny flik  Nätbankskoder behövs!

- Ämbetsbetyg med enbart grundläggande personuppgifter om enskild levande person, kan levereras direkt och postas samma eller följande dag.
- Släktutredning, som i allmänhet behövs för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo, levereras inom 1-3 veckor.

Ämbetsbetyg kan också beställas genom att kontakta pastorskansliet i Ekenäs vardagar kl. 9-13, antingen personligen eller per telefon eller e-post.

Tfn 019-241 1060
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Besöksadress:
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs