Grav-/kremeringsärenden:

Chef för begravningsväsendet 
Charlotta Laukkanen
Tfn 0400-540 022
charlotta.laukkanen@evl.fi

Trädgårdsmästare
Mikaela Suoniemi 
Tfn 040-523 1648
mikaela.suoniemi@evl.fi

Liselott Ekman

Församlingsassistent

Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Ungdomsarbete deltid 60%
Fynda biståndsarbete deltid 40%


« Tillbaka