Grav-/kremeringsärenden:

Chef för begravningsväsendet 
Charlotta Laukkanen
Tfn 0400-540 022
charlotta.laukkanen@evl.fi

Trädgårdsmästare
Mikaela Suoniemi 
Tfn 040-523 1648
mikaela.suoniemi@evl.fi

Kesia Edström

Familjerådgivare (tjänstledig)

Församlingsarbetets specialtjänster

Familjerådgivningscentralen Raseborg: https://www.raseborgsforsamlingar.fi/familjeradgivningscentralen

Kesia Edström

« Tillbaka