Grav-/kremeringsärenden:

Chef för begravningsväsendet 
Charlotta Laukkanen
Tfn 0400-540 022
charlotta.laukkanen@evl.fi

Trädgårdsmästare
Mikaela Suoniemi 
Tfn 040-523 1648
mikaela.suoniemi@evl.fi

Kristian Svenskberg

Församlingsmästare Tenala/Bromarv

Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri

Sockenvägen 13
10520 Tenala

Kristian Svenskberg

« Tillbaka