Bär du på sorg?

Sorgen är individuell. Ingen kan berätta för dig hur din sorg ska eller borde se ut, men många delar sina tankar i skrift eller tal i hopp om att kunna ge någon annan stöd längs den vägen som de vandrar. Delad sorg blir sannolikt inte halverad men kanske en aning lättare att bära.
 

I höst välkomnar vi just Dig, som har mistat någon eller annars bär på en sorg, att delta i vår sorgegrupp som startar torsdag 14.9 kl. 17 i Ekenäs församlingshem (Larssonsvägen 1).

Gruppen, som har utrymme för max. 10 deltagare, samlas preliminärt varannan vecka.

Ring och anmäl dig: Pastorskansliet (tel. 019-241 1060) mellan 21.8 och 6.9 vardagar kl. 10-12.

Bild av vissnade löv med vattendroppar under en vitgrå text.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs