Att skriva sitt liv - ny skrivarkurs för män

I varje människas liv finns värdefullt och svårt. Vi erbjuder en unik möjlighet att skriva om sitt liv eller att bara våga börja fundera på sitt liv och att tillsammans dela vad man vill dela. Att minnas, aktualisera och teckna ner. 

Ny kurs, ny möjlighet!

Kursledare är Anders Lindström och Olle Spring.

Den nya kursen inleds tisdag 13.9 kl. 13.30-15. Anmälningstiden har gått ut men du kan frimodigt kontakta ännu. 

Anmäl dig via e-post till anders.lindstrom@evl.fi

eller ring, tfn 0400-527 488

Bild av en penna och ett anteckningsblock.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs