Att skriva sitt liv - ny skrivarkurs för män

I varje människas liv finns värdefullt och svårt. Vi erbjuder en unik möjlighet att skriva om sitt liv, eller att bara våga börja fundera på sitt liv och tillsammans dela vad man vill dela. Att minnas, aktualisera och teckna ner. 

Kursen inleddes hösten 2022 men det går att hoppa på ännu under vårterminen 2023! Anmälningstiden har gått ut men du kan frimodigt kontakta. 

Kursledare är Anders Lindström och Olle Spring.

Anmäl dig via e-post till [email protected] eller ring, tfn 0400-527 488.

Bild av en penna och ett anteckningsblock.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs