På djupet - bibelsamtalsgrupp

På djupet är fördjupade bibeldiskussioner som under många år letts av teologie doktor Karl-Gustav Sandelin. På grund av hans bortgång under sommaren avslutas gruppen från och med hösten 2022. 

 

Ring oss om du har frågor om På djupet!

Informatör (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

KOMMUNIKATION

- Kommunikationsplanering
- Församlingstidningen Mitt i livet, redaktör
- Webbplats, chefredaktör
- Grafiska produkter
- Annonser

Församlingssekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherdens sekreterare och sekreterare i församlingsrådet, bokningar, info, annonser