På djupet - bibelsamtalsgrupp

På djupet är fördjupade bibeldiskussioner som leds av teologie doktor Karl-Gustav Sandelin.

För varje tillfälle bestäms ett nytt tema och man kan när som helst bara droppa in till samlingen. På djupet följer ingen fast läroplan. Tillfället är interaktivt och deltagarna kan dela med sig av sina frågor och tankar eller bara sitta stilla och lyssna. Under emeritus professor Sandelins ledning slingrar sig den insiktsfulla vägen vidare med lämpliga pauser för reflektion och egna tankar och funderingar.

Gruppen samlas i regel första torsdagen i månaden kl. 19 i Ekenäs församlingshem.

Välkommen med på en fördjupad resa i bibelns, teologins och livets sfärer! 

 

Ring oss om du har frågor om På djupet!

Informatör (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

KOMMUNIKATION

- Kommunikationsplanering
- Församlingstidningen Mitt i livet, redaktör
- Webbplats, chefredaktör
- Grafiska produkter
- Annonser

Församlingssekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherdens sekreterare och sekreterare i församlingsrådet, bokningar, info, annonser