Nyhetslista

Till nyhetslistan

Tenala kyrkas orgel Foto Ole Ehrstedt.jpg

Musikandakt i Tenala kyrka

18.1.2022 16.17

Söndagen den 30 januari bjuder församlingen in till musikandakt  kl. 16 i Tenala kyrka.

Vid musikandakten spelar Anders Storbacka ett mångsidigt program med kompositioner av bl.a. Mendelssohn, Schumann och Bruckner, men också några ytterst sällan spelade stycken av Edvard Grieg, Toivo Kuula och Nils-Eric Fougstedt.

Ann-Sofi Storbacka är guide till musiken och avslutar med en andakt.

Visste du att orgelbeståndet i Ekenäsnejdens svenska församlings kyrkor är unikt? Tre av våra fyra orglar är historiska. Orgeln i Bromarvs kyrka från 1981 är den enda moderna orgeln vi har. Zachariassen-orgeln i Tenala, byggd i Nystad 1887, har tjänat sin kyrka i snart 135 år. Efter en restaurering 2007-2008 är instrumentet i utmärkt skick. Orgelns mustiga klang ger rättvisa främst åt 1800-talets musik.

Välkommen till Tenala kyrka!