Nyhetslista

Till nyhetslistan

Uppdaterat om julböner och allsångsstunder

23.12.2021 10.02

I församlingen har vi under många år traditionellt bjudit in till sju olika julböner. I år kommer alla utom två av dem att ersättas med allsångsstunder med program - detta på grund av de aktuella coronarestriktionerna.

Vid en vanlig julbönsandakt är det i år möjligt enbart för en mindre skara att samtidigt befinna sig i kyrkorummet (en tredjedel av sittplatserna). Till en allsångsstund däremot kan var och en komma som kan uppvisa giltigt coronapass. Med det förfarandet kan kyrkornas sittplatser användas fullt ut och många fler kan få ta del av julens gemenskap i kyrkorna.

Vi kommer ändå att begränsa deltagarantalet även vid sångstunderna med coronapass så att i Ekenäs kyrka kan 350 personer delta, i Tenala kyrka 200 och i Snappertuna och Bromarv 120 personer.

Men vi har också tänkt på dem som av olika anledning saknar vaccin. I Ekenäs kyrka ordnas, förutom de två allsångsstunderna med coronapass även två traditionella julböner utan coronapass kl. 15 och kl. 17 på julaftonen. I julbönerna utan coronapass kan som mest 180 personer delta.

Våra samtliga julottor är gudstjänster och firas därför utan coronapass men med personbegränsningar. Det gäller även kvällsmässan på annandag jul.

Munskydd rekommenderas starkt vid alla sammankomster.

Länk till hela julens program