Nyhetslista

Till nyhetslistan

Flera julböner ersätts med allsångsstunder

20.12.2021 15.21

De skärpta coronarestriktionerna i Nyland har ställt församlingarnas julbönsfirande inför en utmaning. Domkapitlet i Borgå har i samarbete med Esbo domkapitel kommit med anvisningar om att samtliga gudstjänster fram till och med den 31.12 bör ordnas med personbegränsningar så att bara en tredjedel av kyrkorummet används. Vid gudstjänster kan ett förfarande med coronapass inte tas i bruk.

Eftersom julaftonens traditionella julböner räknas som gudstjänster, till vilka man inte kan begära covidintyg av deltagarna, innebär det att enbart en tredjedel av sittplatserna får användas. Det här betyder i värsta fall att bara en del av alla dem som traditionellt besöker julbönerna i regionen får plats i kyrkorna på julaftonen.

Att behöva mota folk i kyrkdörrarna vid årets mest traditionsfyllda högtid är inte önskvärt om det går att hitta alternativ. Bara i Ekenäsnejden uppgick julbönsdeltagarna år 2019 till knappt 2300. I församlingarna i Raseborg har man därför gått in för alternativa lösningar.

I Ekenäsnejdens svenska församling där man under många år traditionellt bjudit in till sju olika julböner kommer alla utom en av dem att ersättas med allsångsstunder med program. Till en allsångsstund kan - enligt domkapitlets direktiv – var och en komma som kan uppvisa giltigt coronapass. Med det förfarandet kan kyrkornas sittplatser användas fullt ut. Ekenäs kyrka rymmer normalt 500 personer, Tenala kyrka 300 och Snappertuna och Bromarv bägge cirka 160.

I Ekenäs kyrka ordnas, förutom tre allsångsstunder kl. 13, kl. 14 och kl. 15, en traditionell julbön utan coronapass kl. 17 på julaftonen. Munskydd rekommenderas starkt vid alla sammankomster.

I Karis-Pojo svenska församling har man löst situationen genom att ersätta de traditionella julbönerna i kyrkorna i Pojo och Svartå med allsångsstunder. Genom att man där använder sig av coronapass kan alla sittplatser tas i bruk.

I Karis kyrka finns möjlighet att utöka julbönernas antal och där har man stannat för alternativet med kortare julböner med små och stora kl. 13.30 och kl. 14, samt två ordinära julböner kl. 15.30 och kl. 16. Alla fyra ordnas utan coronapass men med en begränsning på 140 personer.

Domkapitlets anvisningar om personbegränsningar vid gudstjänster delgavs församlingarna efter att deras ursprungliga information om jultiden redan hunnit gå ut i tryckt form till allmänheten. Den informationen är således delvis föråldrad. Samtidigt vet vi att anvisningar kan ändras i snabb takt.

  • Den som vill besöka en kyrka i regionen under julen och känner sig osäker på vad som gäller just för dagen kan tänka på att kontrollera den uppdaterade informationen på respektive församlings webbplats, säger informatören i Ekenäsnejdens svenska församling, Yvonne Lindström.

(20.12.2021)