Nyhetslista

Till nyhetslistan

Bild av en luciakrona med sju tända ljus.

Luciakandidater sökes!

14.10.2021 13.57

Nu är tiden inne att nominera kandidater till årets luciaomröstning i Ekenäs. Efter ett uppehåll år 2020, som präglades av coronapandemin med dess många restriktioner, är det igen dags att välja Ekenäs lucia.

Sedan 2015 är Ekenäsnejdens svenska församling arrangör för luciaverksamheten i Ekenäs. Lämpliga kandidater är därför flickor från hela församlingens område, helst fyllda 16 år. För luciauppdraget är det dessutom ett plus om man är glad, öppen och tycker om att sjunga.

Ett önskemål speciellt för det här året är att flickorna är vaccinerade med två doser coronavaccin. Lucia med följe besöker institutioner både för barn och för äldre. Genom vaccinationerna skapas större trygghet både för luciaföljet och dem de besöker.

Den som vill nominera en luciakandidat kan skicka in uppgifter om hennes namn, ålder, telefonnummer och eventuellt e-postadress tillsammans med ett enkelt fotografi, samt dessutom sina egna kontaktuppgifter, antingen per e-post till yvonne.lindstrom@evl.fi eller per brev till Ekenäsnejdens svenska församling, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs. Kuvertet märks med ”Ekenäs lucia 2021”.

Kandidatnomineringen pågår till och med den 24 oktober och kandidaterna beaktas i den ordning deras foton och kontaktuppgifter når fram. Fem kandidater ryms med i luciabuketten.

(14.10.2021)