Nyhetslista

Till nyhetslistan

Bild av videkvistar.

Fastan - tid att tänka om

17.2.2021 12.36

Den kristna fastan börjar på askonsdagen, som är den första onsdagen efter fastlagssöndagen. Fastetiden varar i 40 vardagar och avslutas på påskaftonen, söndagar räknas inte till fastan.

Tid att tänka om

Under fastetiden påminns vi om möjligheten att ångra våra misslyckanden och fråga efter Guds vilja med våra liv, att sträva efter andlig fördjupning. Vi påminns också om vårt ansvar för våra medmänniskor och deras nöd. Fastan kallar oss till en ansvarsfull livsstil och till att avstå från något till förmån för dem som lider nöd.

Att fasta innebär inte automatiskt att avstå från att äta. Att fasta kan lika väl handla om att avstå från sådant som binder, skapar osunda behov, håller oss i sitt grepp. Nya enklare matvanor och ett förenklat levnadssätt kan skapa koncentration att fokusera på det viktigaste.

Under början av fastetidens betonas ångern, omvändelsen och kampen mot ondska. Passionstiden, som är de två sista veckorna i fastan, koncentrerar sig i sin tur på Kristi lidande.

Askonsdag

På askonsdagen firas traditionellt nattvardsmässa i många församlingar, likaså i Ekenäsnejden. Årets mässa är videobandad och sänds i församlingens kanaler på Youtube och Facebook kl. 18. I mässan tecknas deltagarna med korsets tecken i aska på pannan.

Den som vill inleda sin fastetid på ett mer konkret sätt och önskar nattvard och askkors på sin panna är välkommen till Ekenäs kyrka klockan 18-19 på askonsdagen.