Nyhetslista

Till nyhetslistan

Bild av en äldre person i ekonomiskt trångmål.

Gemensamt ansvar stöder utsatta äldre

13.2.2021 15.38

På kyndelsmässodagen den 7.2 inleddes kyrkans gemensamma storinsamling Gemensamt Ansvar som i år stöder utsatta äldre - både i vårt eget land och i världens katastrofområden.

Mindre bemedlade äldre har ofta hamnat i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Fattigdomen leder lätt till problem med hälsan, social isolering, ensamhet och digital marginalisering.

Faktorer som kan leda till fattigdom i pensionsåldern är bland annat att man hamnat utanför arbetslivet, varit hemmamamma, arbetsoförmögen, långtidsarbetslös, haft låg lön – eller en kombination av alla dessa. Andra orsaker kan vara dyrt boende, nedärvd fattigdom, psykisk ohälsa eller många överraskande faktorer.

I Finland ser fattigdomen bland de äldre annorlunda ut på olika håll i landet. Också sätten att avhjälpa problemen varierar. 40 procent av våra pensionärer får mindre än 1 250 euro per månad i pension. Den bistra verkligheten är att den största enskilda kundgruppen som behöver församlingarnas mathjälp är mindre bemedlade äldre.

 

  • Av insamlingsintäkterna stannar 40 % i Finland, varav hälften i den egna församlingen och kan där användas till att hjälpa äldre människor som bor på församlingens område. Resten går till Kyrkans diakonifond för ekonomisk hjälp till de mest utsatta äldre i samarbete med lokala församlingar, samt till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor som från 2022 erbjuder äldre på olika håll i Finland gratis kurser i digitala färdigheter.

  • 60 %  går till hjälp i utvecklingsländer, bl.a. Uganda, via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Insamlingsintäkterna används för att ge äldre personer möjlighet till en värdig ålderdom genom att hjälpa de mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, som råkat i nöd på grund av katastrofer och konflikter. 

Den kollekt som uppbars i samband med gudstjänsterna på kyndelsmässodagen tillfaller insamlingen Gemensamt Ansvar. Insamlingen pågår hela året.

Länk till inbetalningssätt med kontonummer och församlingsvisa referensnummer.Öppna länk i ny flik