Nyhetslista

Till nyhetslistan

Vi inviger vårt dopträd

31.8.2020 15.46

På grund av covid 19-pandemin blev då samtliga gudstjänster från och med senare delen av mars inställda och ibruktagningen av trädet skjuten på framtiden. Den nya invigningsdagen är beroende av myndigheternas restriktioner men planerad att infalla söndagen den 4 oktober i samband med familjekyrkan kl. 10 i Ekenäs kyrka. Vi bjuder in till en gudstjänst som lämpar sig för såväl yngre som äldre. Ingen är vare sig för gammal eller för ung för att delta i gemenskapen.

Det nya dopträdet kommer att fyllas med små vita, handgjorda dophjärtan, ett för varje barn som döpts i församlingen sedan årets början. I fortsättningen hängs dophjärtana upp söndagen efter varje nytt dop.

Vid årets slut får dopbarnen och deras familjer en särskild inbjudan till en festlig familjekyrka då alla hjärtan tas ner och delas ut till familjerna som ett minne från barnens dop.

Också de övriga kyrkorna i församlingen förses med mindre modeller av samma träd, tänkta för de barn som döps i just de kyrkobyggnaderna. Inför den årliga dopfesten samlas slutligen alla hjärtan för utdelning i huvudkyrkan i Ekenäs.

(31.8.2020)