Till nyhetslistan

Både mörkt och ljust i televiserad påsk från Ekenäs kyrka

Årets nationella tv-gudstjänster på både långfredagen och påskdagen kommer att sändas från Ekenäs kyrka. Gudstjänsterna televiseras och sänds respektive dagar, 29.3 och 31.3 kl. 12 i Yle Fem samt kl. 13.03 i Yle Vega. Gudstjänsterna kan också ses på Yle Arenan efter att de sänts.

Församlingsmedlemmar, fritidsboende och samtliga andra är hjärtligt välkomna att dela resan från långfredagens eftertänksamma stillhet till påskens nymornade glädje med tv-tittare och radiolyssnare runtom i vårt land. Den här påsken erbjuds en unik möjlighet att på nära håll i Ekenäs kyrka bidra till såväl en eftertänksam och mera meditativ långfredagsstämning som en ljus och värmande glädje kring påskens budskap om uppståndelse, trygghet, ljus och hopp.

Tv-gudstjänsterna firas ovan nämnda dagar i Ekenäs kyrka kl. 10. Den som ämnar delta får gärna vara på plats redan kl. 9.45.

På grund av televiseringen kommer församlingens resurser att koncentreras till dessa två gudstjänster, vilket innebär att man erbjuder skjutsar* till Ekenäs kyrka från Tenala, Bromarv och Snappertuna, i stället för att fira separata gudstjänster i samtliga fyra kyrkor.

Televiseringarna kräver även en del omställningar i kyrksalen och påsknattens sena mässa, som hittills traditionsenligt firats kl. 23, kommer av den anledningen att ta en paus detta år.

Stilla veckans program

Stilla veckan, som föregår själva påskhelgen bjuder också på en del program i församlingens kyrkor. Måndag, tisdag och onsdag kan man delta i kvällsandakter i Ekenäs kyrka, där man kväll för kväll går igenom berättelsen om Jesus vandring mot Golgata och korsfästelsen.

På dagarna ordnas påskandakter för barn i förskoleåldern och påskkyrkor och påskvandringar för skolbarn. En teckenspråkig påskmässa hålls inför palmsöndagen, som förutom vanliga högmässor i församlingens alla fyra kyrkor, också bjuder på familjekyrka med lunch, pyssel, dockteater, sång och dylikt i Ekenäs församlingshem.

Skärtorsdagens nattvardsgudstjänster, som firas i samtliga fyra kyrkor i Ekenäsnejden, har sin särskilda plats i stilla veckan. Av hävd är besökarna flera än vanligt just under skärtorsdagen. 

Påskhelgen i Ekenäsnejdens församling avslutas sedan med en kvällsmässa på annandagen i Ekenäs kyrka.

Länk till påsktidens program i Ekenäsnejdens kyrkor

-----------------------------------------------------------------------------------

*TRANSPORTER ordnas till tv-gudstjänsterna på långfredagen och påskdagen. Buss startar 29.3 och 31.3 från Bromarvs kyrka kl. 9.00, från Tenala kyrka kl. 9.20. Taxi startar från Snappertuna kyrka kl. 9.15. Retur efteråt.
Den som vill åka med dessa transporter ombeds anmäla sig senast onsdag 27.3 till pastorskansliet, tfn 019-241 1060, må-fr kl. 10-12.

11.3.2024 13.35