Till nyhetslistan

Ny gospelkör i Raseborg

Bild av körledaren Roland Näse vid pianot i Ekenäs församlingshem.

Körledaren Roland Näse.

Den 15 januari går startskottet för en ny kör i Karis och Ekenäs när en länge efterfrågad sådan med inriktning på gospelmusik inleder sin verksamhet. 

Ledare för kören är Roland Näse som startade och ledde den tidigare kören South Point Gospel i Hangö under många år. Efter några års gospelpaus tar han sig nu an Raseborg Gospel. Repertoaren kommer att bestå av traditionell klassisk gospel från en era omfattande allt ifrån Elvis till 2000-talet. För det mesta kommer kören att sjunga på engelska. Kören är öppen för sångglada i alla åldrar och man är hjärtligt välkommen även från andra orter.

Övningarna hålls på måndagar kl. 18-20 växelvis i Ekenäs och Karis församlingshem. Den första övningen hålls i Ekenäs.

Kören är ett samarbete mellan Karis-Pojo svenska församling och Ekenäsnejdens svenska församling. 

10.1.2024 12.25