Till nyhetslistan

Kyrkoårsgrupp för nya vyer

Under hösten har planer som dragits upp tidigare nu utvecklats vidare för en ny grupp - kyrkoårsgrupp - med individer som vill få fördjupning och nya perspektiv. Denna gemenskap för likasinnade kan komma att ge nya upptäckter i en stödjande och positiv miljö där man tillsammans utforskar detta med att gå i kyrkan.

Kyrkoårsgruppen vill väcka till nyfikenhet och nya insikter hos den som kan vara intresserad av fördjupning. Oavsett om man är en långvarig kyrkobesökare eller nybörjare, syftar denna grupp till att tjäna som en fast gemenskap där man kan hitta andlig tillväxt.

Inom kyrkoårsgruppen är målet att främja deltagarnas andlig tillväxt. Här möjliggörs både tankeväckande diskussioner och chans för deltagarna att utforska sin egen tro och hitta nya djup. En av grundpunkterna för församlingsarbetet i Ekenäsnejden ligger i att främja en kravlös atmosfär, där individer från alla samhällsskikt är välkomna. Mångfald spelar en avgörande roll för att berika våra erfarenheter i grupper och på mötesplatser. Genom att samlas kan vi lära av varandra, dela våra unika perspektiv och bygga goda och varaktiga kontakter.

Som guider i kyrkoårsgruppen fungerar Annika och Micke Metsämäki som själva gjort samma resa på eget initiativ. Under ett helt kyrkoår - från advent till advent - besökte de träget en gudstjänst varenda söndag och besitter erfarenheter som de gärna delar med andra.

Den som vill utforska gudstjänsten, eventuellt få förnyad inspiration och en känsla av tillhörighet bjuds in till den första träffen, som sker direkt efter högmässan klockan 10 i Ekenäs kyrka på första adventssöndagen den 3 december. Guiden Micke väntar längst fram i kyrkans korområde. 

14.11.2023 18.51