Till nyhetslistan

Ekenäs lucia 2023 – kandidater sökes

Bild av en luciakrona mot en snöig bakgrund.

Nu är tiden igen inne att nominera kandidater till årets luciaomröstning i Ekenäs.

Sedan 2015 är Ekenäsnejdens svenska församling arrangör för luciaverksamheten i Ekenäs. Lämpliga kandidater är därför flickor från hela församlingens område - Ekenäs, Snappertuna, Tenala och Bromarv - helst fyllda 16 år. För luciauppdraget är det dessutom ett plus om man är glad, öppen och tycker om att sjunga. Lucia med följe besöker under luciasäsongen institutioner för både barn och äldre och olika evenemang.

Den som vill nominera en luciakandidat kan skicka in uppgifter om hennes namn, ålder, telefonnummer och eventuellt e-postadress tillsammans med ett enkelt fotografi, samt dessutom sina egna kontaktuppgifter, antingen per e-post till [email protected] eller per brev till Ekenäsnejdens svenska församling, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs. Kuvertet märks med ”Ekenäs lucia 2023”.

Kandidatnomineringen pågår till och med den 22 oktober och kandidaterna beaktas i den ordning deras foton och kontaktuppgifter når fram. Tänk på att e-post går fram snabbare än vanlig post. Fem kandidater ryms med i luciabuketten.

10.10.2023 10.24