Nyhetslista

Till nyhetslistan

Alexandra Lundin är Ekenäs lucia 2022!

2 - Alexandra Lundin (1).jpg

Alexandra Lundin.

Den knappt tre veckor långa omröstningen, där allmänheten har kunnat rösta på sin favoritkandidat, är avslutad och rösterna räknade. 1053 personer röstade och flest röster fick 17-åriga Alexandra Lundin, som därmed är vald till Ekenäs Lucia 2022.

Tillsammans med sina fyra tärnor Minea Korenius, Emelia Orre, Ella Lindström och Agnes Kvarnström kommer hon att sprida ljus och glädje under årets mörkaste tid bland Ekenäsbor i alla åldrar.

Lucias kröningskonsert ordnas på traditionellt vis på luciadagen, tisdagen den 13 december kl. 18 i Ekenäs kyrka. Vid konserten medverkar musikinstitutets barnkörer, pojkkör och ungdomskör under Monica Henrikssons ledning.

Under konserten håller kyrkoherde Anders Lindström tal till lucia med tärnor och Ekenäs lucia 2021, Felicia Sundström, hänger luciasmycket runt lucias hals såsom tradition är.

Under kröningskonserten uppbärs en kollekt för luciainsamlingen.

Konserten filmas av KexTv.

Fredagen den 23 december medverkar Ekenäs lucia med sina tärnor vid julfredsandakten i Raseborgs slottsruiner kl. 18.

Luciainsamlingen, som löper jämsides med röstningen och som stöder diakonihjälpen i Ekenäsnejdens svenska församling, fortsätter under hela luciasäsongen fram till luciaavslutningen vid julfesten i Ekenäs församlingshem på trettondagen, fredag 6 januari kl. 16.

Donationer till förmån för barnfamiljer och enskilda behövande på församlingens område kan betalas in enligt uppgifterna här nedan:

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Konto: FI17 5549 6610 0002 87
Obligatoriskt meddelande: Ekenäsnejdens sv. förs./Diakonihjälp/Lucia 

Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

27.11.2022 19.50