Till nyhetslistan

Slutligt valresultat i Ekenäsnejdens svenska församling

Huvudbild_Forsamlingsvalet-pa-en-sida-1200px (4).png

I församlingsvalet 2022 har församlingsmedlemmarna i Ekenäsnejdens svenska församling valt ledamöter till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2023-2026. I valet har röstberättigade medlemmar valt 14 ledamöter till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 ledamöter till församlingsrådet, i enlighet med Kyrkoordningen kap. 10.

Röstningsprocenten i Ekenäsnejden stannade på 12,3 %, vilket betyder en sänkning på cirka 1,2 % jämfört med valet 2018. 927 medlemmar deltog i valet mot 1080 år 2018. Av dessa röstade 308 på den egentliga valdagen medan 619 röstade på förhand. På Ekenäsnejdens område kunde man välja mellan femton olika förhandsröstningsställen.

Sammansättningen i förtroendeorganen för mandatperioden 2023-2026 är delvis densamma som idag. I församlingsrådet i Ekenäsnejden sitter 7 ledamöter kvar under nästa fyraårsperiod medan 5 är nyinvalda. I gemensamma kyrkofullmäktige är motsvarande siffror för Ekenäsnejdens representanter 9 sittande och 5 nyinvalda.

Genom församlingsvalet har församlingsmedlemmarna gett fullmakt åt de förtroendevalda att förvalta ekonomi och strukturer i församlingen och i samfälligheten.

Valnämnden har fastställt valresultatet på sitt möte den 20.11.2022.

 

Invalda i gemensamma kyrkofullmäktige är i nämnd ordning

Margareta Puiras (ny)
Camilla Forsström
Ove Molander
Johanna Wasström
Guy Sundström
Susanna Nyman (ny)
Minna Opara
Karl von Smitten
Mikael Metsämäki (ny)
Henrik Lindholm
Marianne Isaksson-Heimberg Stig Nyberg Mona Böhme (ny)
Mikael Borgman (ny)

Invalda i församlingsrådet är i nämnd ordning

Camilla Forsström
Margareta Puiras (ny)
Tanja Eriksson
Minna Opara
Johanna Wasström
Guy Sundström
Henrik Lindholm (ny)
Ove Molander
Karl von Smitten
Mona Böhme (ny)
Mikael Borgman (ny)
Mikael Metsämäki (ny)

 

Valresultatet finns på

https://www.forsamlingsvalet.fi/resultatÖppna länk i ny flik

https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/beslutsfattande/forsamlingsvalet-2022/forsamlingsvalet-i-ekenasnejden-resultatÖppna länk i ny flik

(Har redigerats 22.11 med namnuppgifter på de invalda.)

21.11.2022 10.01