Nyhetslista

Till nyhetslistan

Här är kandidaterna i församlingsvalet i Ekenäsnejdens svenska församling

Församlingsvalets ledord: tror, hoppas älskar i vitt mot rödorange bakgrund.

Kandidatnomineringen till höstens församlingsval som hålls i november avslutades torsdagen den 15.9 klockan 16. Inom utsatt tid har två kandidatlistor lämnats in på församlingens pastorskansli. Kandidatnumreringens och listornas slutliga fastställande sker den 3.10.

Kandidatnomineringen har resulterat i sammanlagt 26 kandidater mot 33 år 2018. De flesta av dem ställer upp i bägge valen. Enbart en av kandidaterna är under 40 år och flera av dem har ställt upp under flera perioder tidigare. De representerar många olika yrkeskategorier och många av dem är pensionärer.

I församlingsvalet väljer församlingsmedlemmar från 16 år uppåt förtroendevalda för perioden 2023-2026. Till gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborgs kyrkliga samfällighet väljs 14 ledamöter och till församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling väljs 12 ledamöter.

Den egentliga valdagen infaller söndagen den 20.11.2022 och förhandsröstning ordnas den 8-12.11.2022.

 

Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborg

23 kandidater (6 nya)

Lista: Gemenskap och aktivitet i församlingen

Böhme, Mona - reservplats (=suppleant 2018-2022)

Isaksson-Heimberg, Marianne (sittande)

Metsämäki, Mikael - reservplats

Molander, Ove (sittande)

Måsa, Carl-Gustav - reservplats

Opara, Minna (sittande)

Puiras, Margareta (ny)

Storbacka, Anders (ny)

Sundström, Guy (sittande)

 

Lista: Vår gemensamma församling

Adolsson, Lea - reservplats

Alén, Isabella (ny)

Asplund, Ingmar - reservplats

Borgman, Mikael (ny)

Forsell, Ann-Christine - reservplats

Forsström, Camilla (sittande)

Färm, Gun-Britt (ny)

Kajander, Rabbe (sittande)

Lind, Johanna - reservplats

Lindholm, Henrik (sittande)

Nyberg, Stig (sittande)

Nyman, Susanna (ny)

von Smitten, Karl (sittande)

Wasström, Johanna (sittande)

 

Kandidaterna till församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling

25 kandidater­ (6 nya)

Lista: Gemenskap och aktivitet i församlingen

Böhme, Mona - reservplats

Hårdh, Christina (ny)

Isaksson-Heimberg, Marianne (sittande)

Metsämäki, Mikael - reservplats

Molander, Ove (sittande)

Måsa, Carl-Gustav - reservplats

Opara, Minna (sittande)

Puiras, Margareta (ny)

Sandelin, Ringa (sittande)

Storbacka, Anders (ny)

Sundström, Guy (sittande)

 

Lista: Vår gemensamma församling

Adolsson, Lea - reservplats

Alén, Isabella (ny)

Asplund, Ingmar (sittande)

Borgman, Mikael (ny)

Eriksson, Tanja (sittande)

Forsell, Ann-Christine - reservplats

Forsström, Camilla (sittande)

Färm, Gun-Britt (ny)

Kajander, Rabbe - reservplats

Lind, Johanna - reservplats

Lindholm, Henrik - reservplats

Nyberg, Stig - reservplats

von Smitten, Karl (sittande)

Wasström, Johanna (sittande)
________________________________

22.9.2022 11.53