Diakonins jubileumsår 2022

År 2022 firas som diakonins jubileumsår eftersom det har gått 150 år sedan den första diakonissan Mathilda Hoffmann vigdes i Finland. Syster Mathilda vigdes 1.9.1872 i Viborg där hon också arbetade som diakonissa under hela sitt yrkesverksamma liv. Diakonissutbildningen möjliggjorde i tiderna för kvinnor att arbeta i kyrkan. I dag har lutherska kyrkan ca 1 300 diakoniarbetare.

Rättvisa, jämlikhet och försvar av människovärdet är kärnan i diakoniarbetet. Genom olika verksamhetsmodeller strävar man efter att stärka människors tillhörighet och delaktighet. Diakoniarbetarnas samtalstjänst klargör livssituationen och hjälper människor att hitta hjälp också på annat håll. I vissa fall kan diakonin hjälpa vid akuta ekonomiska problem. Dessutom ger de flesta församlingar mathjälp i form av livsmedel eller diakoniluncher.

Enligt undersökningar förväntar sig fortsättningsvis majoriteten av finländarna att kyrkan är synligt med och bär socialt ansvar. Kyrkans uppgift ses inte enbart som andlig verksamhet utan man förväntar sig också att kyrkan satsar på hjälpverksamhet och på att främja välmående. Varje kristen kan förverkliga diakonin genom att visa omsorg om sin medmänniska i vardagen.

Jubileumsåret firas nationellt

Under jubileumsåret arrangeras dels nationella evenemang som till exempel festvigningen av diakoner i Lahtis 20 februari och kyrkans nationella diakonidagar i Helsingfors 15-17.9. Dessutom kommer diakonerna runt om i landet att på olika sätt synliggöra diakonin i till exempel utställningar, evenemang och diskussionstillfällen. Därtill har man tagit fram ett recept för en diakonibakelse och ett mönster för en diakonisocka med jubileumslogo.

Diakonidagen firas 1 september och Nästans dag 11 september är en dag för att uppmärksamma medmänsklighet, varandra och en fest för det vardagliga hjälparbetet.

Jubileumsåret firas i Raseborg

I Raseborg kommer diakonin i Ekenäsnejdens och Karis-Pojo svenska församlingar samt Raaseporin suomalainen seurakunta att tillsammans ordna olika evenemang.

  • I Ekenäs kommer diakonerna att finnas på plats på torget onsdagen den 31.8.
  • På biblioteken i Ekenäs, Pojo och Karis ordnas en utställning om diakonin.
  • Därtill utlovas en kostnadfri bioföreställning i Karis den 1.9. Skjuts ordnas från Ekenäs.

Följ annonseringen i Etelä-Uusimaa och på den här webbplatsen för kompletterad information senare.

Ett stiliserat kors i vitt och grönt.