Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det här kan på många sätt innebära en omställning. Det finns praktiska saker som skall skötas och nya utmaningar som ska mötas. Samtidigt kan det vara en omvälvande upplevelse, som rymmer många stora känslor.

Vi vill gärna dela både glädjen, tacksamheten och ödmjukheten inför det nya livet, samt de omställningar det kan utgöra. I dopet får ni upptäcka att ni inte står ensamma i de utmaningar som det utgör att vara förälder.

Vad är dopet?

I den kristna traditionen har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. I dopet blandas förundran, oro och bävan med glädje, ödmjukhet och tacksamhet. Allt detta buret i Guds barmhärtighet och kärlek, uttryckt i löftet att Gud är med under livets alla dagar oavsett vad som händer.

Dopet förenar oss också med Guds stora familj. Det betyder dels att den döpte blir del av den världsvida kristna gemenskapen - Kyrkan. På ett mer konkret plan betyder det att barnet som döps blir medlem av församlingen. Dopet påminner oss alltså om att vi inte är ensamma.

Praktiskt inför dopet

Från församlingens sida erbjuder vi vårt bästa möjliga stöd och vår hjälp gällande dopet, dess praktiska utformning och innehållsmässiga grund. För överenskommelse om tid och plats för dopet kan du kontakta pastorskansliet för att höra dig för om lämpliga tider. Du kan även vända dig direkt till någon av prästerna för att diskutera doptidpunkt.

De flesta dop äger rum i en kyrka, men dop förrättas även hemma, på församlingshemmen eller på någon annan lämplig plats. Ibland döps vuxna eller ungdomar i en sjö eller i havet, t.ex. vid församlingens lägergård i samband med ett konfirmandläger.

Våra dopträd

I dopträdet i Ekenäs kyrka fyller vi kontinuerligt på med små vita, handgjorda dophjärtan, ett för varje barn som döps i församlingen. Hjärtana hängs upp följande söndag efter att dopet skett eller en annan söndag som prästen kommer överens om med föräldrarna.

Vid årets slut får dopbarnen och deras familjer en särskild inbjudan till en festlig familjekyrka i början av följande år då alla hjärtan tas ner och delas ut till familjerna som ett minne från barnens dop.

Också de tre övriga kyrkorna i församlingen är försedda med mindre modeller av samma träd, tänkta för de barn som döps i just de kyrkobyggnaderna. Vid den årliga dopfesten samlas slutligen alla hjärtan för utdelning i huvudkyrkan i Ekenäs.

Dophörnan i Ekenäs kyrka med dopfunt och dopträd med små vita tovade hjärtan, ett för varje barn som döps.

Tag kontakt

Pastorskansliet (öppet vardagar kl. 9-13)
Tfn 019-241 1060
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

Vissa delar av dopet är det bestämt att ska vara med och andra vill prästen gärna höra om hur ni vill ha det. På det sättet blir dopet ett fint minne för just er familj.

Så här går dopet till

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen